Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ivars Neiders
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Ētika

Mērķis

Kursa "Bioētika kinofilmās" mērķis ir atraktīvā veidā - ar kinofilmu palīdzību - iepazīstināt studentus ar būtiskākajām mūsdienu bioētikas problēmām, to veidošanās vēsturi, sociālo kontekstu un risinājumiem. Kursa ietvaros tiks aplūkotas sekojošas problēmas - nāves izpratne medicīnā, ētikas problēmas transplantoloģijā, ētiskie jautājumi saistībā ar jauno tehnoloģiju izmantošanu cilvēku ģenētiskā uzlabošanā, ar dzīvības pārtraukšanu saistītās morāles dilemmas. Kursā paredzētas divu veidu aktivitātes - filmu seansi un diskusijas par filmās aplūkotajām tēmām.

Priekšzināšanas

Angļu valoda.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa ietvaros studenti iegūs plašāku ieskatu vairākās bioētikas problēmās, to vēsturē un dažādos iespējamos risinājumos.

Prasmes

Studenti spēs pastāvīgi analizēt un diskutēt par būtiskām problēmām mūsdienu bioētikā ar atsauci uz aktuālo problēmu kontekstu un kā tās tiek attēlotas populārajā kultūrā.

Kompetences

Studentiem patstāvīgi jāspēj analizēt, izvērtēt un kritizēt dažādas nostājas mūsdienu biomedicīnā; jāspēj patstāvīgi formulēt viedokli un aizstāvēt to.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna6MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna5MaģistrsIerobežota izvēleIvars Neiders
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna5MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna6MaģistrsIerobežota izvēleIvars Neiders