Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ivars Neiders

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.05.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_046LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; ĒtikaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivars Neiders
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valoda
Mērķis:
Kursa "Bioētika kinofilmās" mērķis ir atraktīvā veidā - ar kinofilmu palīdzību - iepazīstināt studentus ar būtiskākajām mūsdienu bioētikas problēmām, to veidošanās vēsturi, sociālo kontekstu un risinājumiem. Kursa ietvaros tiks aplūkotas sekojošas problēmas - nāves izpratne medicīnā, ētikas problēmas transplantoloģijā, ētiskie jautājumi saistībā ar jauno tehnoloģiju izmantošanu cilvēku ģenētiskā uzlabošanā, ar dzīvības pārtraukšanu saistītās morāles dilemmas. Kursā paredzētas divu veidu aktivitātes - filmu senasi un diskusijas par filmās aplūkotajām tēmām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Filma "Heal the Living" (K. Quillevere)Nodarbības1.00auditorija
2Filma "Bogowie" (2014, L. Palkowski)Nodarbības1.00auditorija
3Diskusija: Smadzeņu nāve un orgānu transplantācija.Nodarbības1.00auditorija
4Filma "The Diving Bell and the Butterfly" (2007, J. Schnabel)Nodarbības1.00auditorija
5Diskusija: Smadzeņu nāve un citi apziņas traucējumiNodarbības1.00auditorija
6Filma "The Barbarian Invasions" (D. Arcand)Nodarbības1.00auditorija
7Filma "The Sea Inside" (A. Amenabar)Nodarbības1.00auditorija
8Diskusija: Asistētā nāveNodarbības1.00auditorija
9Filma "Million Dollar Baby" (2004, C. Eastwood)Nodarbības1.00auditorija
10Diskusija: Cilvēka dzīves vērtībaNodarbības1.00auditorija
11Filma "Dirty Pretty Things" (2002, S. Frears)Nodarbības1.00auditorija
12Diskusija: Orgānu transplantācija un izmantošanaNodarbības1.00auditorija
13Filma "My Sister’s Keeper" (2009, N. Cassavetes)Nodarbības1.00auditorija
14Diskusija: "Glābējbērnu" radīšanas ētiskie aspektiNodarbības1.00auditorija
15Filma "Gattaca" (A. Niccol)Nodarbības1.00auditorija
16Diskusija: Ģenētiska cilvēka uzlabošana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Gatavošanās diskusiju nodarbībām Eseja (3-5 lpp) par individuāli izvēlētu tēmu kursa noslēgumā
Vērtēšanas kritēriji:
50% - dalība nodarbībās 50% - eseja kursa noslēgumā
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa ietvaros studenti iegūs plašāku ieskatu vairākās bioētikas problēmās, to vēsturē un dažādos iespējamos risinājumos.
Prasmes:Studenti spēs pastāvīgi analizēt un diskutēt par būtiskām problēmām mūsdienu bioētikā ar atsauci uz aktuālo problēmu kontekstu un kā tās tiek attēlotas populārajā kultūrā.
Kompetences:Studentiem patstāvīgi jāspēj analizēt, izvērtēt un kritizēt dažādas nostājas mūsdienu biomedicīnā; jāspēj patstāvīgi formulēt viedokli un aizstāvēt to.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mappes, T.A. & DeGrazia, D. Biomedical Ethics, McGraww-Hill, 2001.
2Shapshay, S. (ed.) "Bioethics at the Movies" John Hopkins University Press, 2009
3Colt, H. Quadrelli, S. Friedman, L. (eds.) "The Picture of Health. Medical Ethics and the Movies" Oxford University Press, 2011.
Papildus literatūra
1Steinbock, B. (ed.) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford: Oxford University Press, 2007.
2Internet Movie Database
3Bauby, J.D. "The Diving-Bell & the Butterfly" London: Fourth Estate, 1997.
4Picoult, J. "My Sister's Keeper" New York: Atria Books, 2004.