Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anita Pastare

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_044LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:ĶirurģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Pastare
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas26
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas26
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ķīmija, bioloģija un fizika vidusskolas līmenī.
Mērķis:
1. Sniegt zināšanas par cilvēka organisma eksistences pamatiem, uzskatot uzturvielas par dzīvības būtisku priekšnoteikumu, 2. Sniegt zināšanas par vielmaiņas procesiem, šo procesu regulāciju organismā un izmaiņām nepilnvērtīga uztura rezultātā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vienkāršo un salikto proteīnu īss raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
3Enzimoloģija.Lekcijas1.00auditorija
4Ūdenī šķīstošo vitamīnu bioķīmiskās funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
5Ogļhidrātu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
6Lipīdu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
7Aminoskābju metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
8Heterofunkcionālie savienojumi bioķīmijā (oksi, okso un aminoskābes).Nodarbības1.00laboratorija
9Ogļhidrāti un lipīdi.Nodarbības1.00laboratorija
10Vienkāršie proteīni. Biureta reakcija, proteīnu izgulsnēšanas reakcijas.Nodarbības1.00laboratorija
11Saliktie proteīni. Nukleoproteīnu hidrolīzes produktu pierādīšana rauga hidrolizātā.Nodarbības1.00laboratorija
12Vienkāršie un saliktie proteīni.Nodarbības1.00laboratorija
13Enzīmu klasifikācija pēc katalizējamās reakcijas tipa.Nodarbības1.00laboratorija
14Enzīmu darbības atkarība no temperatūras un vides pH. Specifiskums.Nodarbības1.00laboratorija
15Enzīmu aktivitātes noteikšana (amiloklastiskais spēks).Nodarbības1.00laboratorija
16Enzīmu aktivatori un inhibitori.Nodarbības1.00laboratorija
17Enzīmi.Nodarbības1.00laboratorija
18Uzturvielu gremošanas process.Nodarbības1.00laboratorija
19Ogļhidrātu, tauku un proteīnu gremošanas process.Nodarbības1.00laboratorija
20Gremošanas process.Nodarbības1.00laboratorija
21Ūdenī šķīstošie vitamīni. C vitamīna kvantitatīva noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
22Taukos šķīstošie vitamīni.Nodarbības1.00laboratorija
23Vitamīni.Nodarbības1.00laboratorija
24Ievads metabolismā. Bioenerģētika. Krebsa cikls.Nodarbības1.00laboratorija
25Uztura ogļhidrāti. Glikogēna sintēze un noārdīšana.Nodarbības1.00laboratorija
26Laktāta un PVS noteikšana. Ogļhidrāti kā enerģijas avots un glikolīzes produktu pārvērtības anaerobos apstākļos.Nodarbības1.00laboratorija
27Ogļhidrātu metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
28Tauki kā enerģijas avots.Nodarbības1.00laboratorija
29Ketonvielu veidošanās un noteikšana. Holesterola veidošanās un noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
30Lipīdu metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
31Aminoskābju deaminēšana. AT aktivitātes noteikšana. Asins un urīna ķīmiskais sastāvs.Nodarbības1.00laboratorija
32Urīnvielas noteikšana. Amonjaka veidošanās un atindēšana. Urīna patoloģiskās sastāvdaļas.Nodarbības1.00laboratorija
33Aminoskābju metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Ievads bioķīmijā. Galveno uztura komponentu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
3Enzimoloģija.Lekcijas1.00auditorija
4Ūdenī šķīstošo vitamīnu bioķīmiskās funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
5Ogļhidrātu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
6Lipīdu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
34Ievads metabolismā. Bioenerģētika.Lekcijas1.00auditorija
35Ogļhidrātu metabolisms. Glikogena sintēze un noārdīšana, nozīme.Lekcijas1.00auditorija
36Proteīnu metabolisms. Uztura normatīvi. Detoksikācijas ceļi. Aknu loma šajā procesā.Lekcijas1.00auditorija
37Enzīmu klasifikācija.Nodarbības1.00laboratorija
38Ogļhidrātu, lipīdu un proteīnu gremošanas process.Nodarbības1.00laboratorija
39Enzīmi un uzturvielu gremošanas process.Nodarbības1.00laboratorija
40Enzimoloģija un uzturvielu hidrolīze.Nodarbības1.00laboratorija
41Bioenerģētika.Nodarbības1.00laboratorija
42Ogļhidrātu metabolisms – glikolīze (aeroba, anaeroba).Nodarbības1.00laboratorija
43Laktāta pierādīšana muskuļos.Nodarbības1.00laboratorija
44Lipīdu metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga teorētisko tēmu apguve, izmantojot citus avotus, kā zinātniskās grāmatas, publikācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Dalība praktiskās nodarbībās, uzdevumu risināšana. 2. Rakstiski, starpposmu pārbaudes darbi. 3. Gala pārbaudījumā rakstisks, daudzjautājumu eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students: 1. mācēs izskaidrot bioenerģētiskos procesus organismā - ogļhidrātu, tauku un proteīnu metabolismu, 2. ilustrēs vielmaiņas regulācijas iespējas, 3. sapratīs uztura un cilvēka metabolisma saistību.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: 1. demonstrēt nesabalansēta uztura ietekmi uz vielmaiņu, 2. novērtēt metabolisma izmaiņas organismā, 3. izmantot iegūtās zināšanas klīnisko disciplīnu apguvē un tās integrēt savā ikdienas darbā.
Kompetences:Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par organismā notiekošiem ķīmiskiem procesiem; to integrāciju un regulāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A. Nikolajevs "Bioloģiskā ķīmija", Maskava "Augstskola", 1999.
2R.K. Murry, D.K. Granner, D.A.Mayes, U.W. Rodnee. Harper's Biochemistry Lange Medical Publications, 2010.
3e-studijas (http://estudijas.rsu.lv/).
Papildus literatūra
1PUB MED un citas datu bāzes.
Citi informācijas avoti
1R.A. Harvey, D.R. Ferrier. Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series), 2010: 544.