Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Agrita Puzuka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija

Mērķis

Nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu bāzi bioloģijā, akcentējot tos bioloģijas aspektus, kas svarīgi sabiedrības veselības speciālistam.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas vispārīgajā bioloģijā atbilstoši vidusskolas mācību programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs izpratni par cilvēku kā vienotu sistēmu, šūnas kā dzīvo organismu pamatvienības uzbūvi, funkcijām un darbības traucējumiem, ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un slimību attīstībā, nelabvēlīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēka organismu dažādos tā organizācijas līmeņos un ontoģenēzes etapos, dzīvo organismu nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, dzīvo organismu mijiedarbību ar vidi, tai skaitā cilvēka mijiedarbību ar vidi, dabas aizsardzību, it īpaši Latvijā, Latvijas un pasaules vides problēmām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs iemaņas darbā ar gaismas mikroskopu un preparātu sagatavošanā mikroskopijai, kā arī vienkāršu ģenētisko varbūtību aprēķinu veikšanu, lai prognozētu iespējamo ģenētiskās pataloģijas pārmantojamības risku, izmantot ekoloģisko pamatpētījumu metodes praktiskajās nodarbībās lauku praksē.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par cilvēku kā bioloģisku būtni un izpratni par cilvēka vietu dzīvajā dabā un saikni ar to.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība2BakalaursObligātsAgrita Puzuka
Veselības sports un fitnesa vadība 2BakalaursObligātsAgrita Puzuka
Veselības sports un fitnesa vadība 2BakalaursObligātsAgrita Puzuka
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsAgrita Puzuka