Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Madara Kreile
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Ģenētika

Mērķis

Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu; par ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un homeostāzes nodrošināšanā; par procesu nozīmību šūnas līmenī, no kura ir atkarīga organisma funkcionēšana kopumā; sagatavot studentus citu kursu apguvei.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, ķīmijā vidusskolas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par bioloģisko procesu likumsakarībām un patoloģiju ģenēzi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs prasmi strādāt ar mikroskopu, analizēt un parakstīt novērojumus, kā arī risināt ģenētikas uzdevumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iemācās analizēt situācijas medicīniskajā ģenētikā. Novērtē organoīdu nozīmīgumu audu, orgānu un organisma funkcionēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija1BakalaursObligātsMāra Pakalnišķe, Linda Gailīte, Aija Strode, Dmitrijs Rots, Madara Kreile, Gunita Sudmale
Ergoterapija1BakalaursObligātsAija Strode, Dmitrijs Rots, Madara Kreile, Māra Pakalnišķe
Fizioterapija1BakalaursObligātsLinda Gailīte, Aija Strode, Madara Kreile, Māra Pakalnišķe, Sandra Arikane
Fizioterapija1BakalaursObligātsMadara Kreile, Sandra Arikane
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsMadara Kreile, Aija Strode
Psiholoģija1BakalaursObligātsAgrita Puzuka, Sandra Arikane
Uzturs1BakalaursObligātsMāra Pakalnišķe, Dmitrijs Rots, Madara Kreile, Aija Strode
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsMadara Kreile
Uzturs4BakalaursObligātsMadara Kreile
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija1BakalaursObligātsMāra Pakalnišķe, Linda Gailīte, Aija Strode, Dmitrijs Rots, Madara Kreile, Gunita Sudmale, Zane Dobele
Ergoterapija1BakalaursObligātsAija Strode, Dmitrijs Rots, Madara Kreile, Māra Pakalnišķe, Linda Gailīte
Fizioterapija1BakalaursObligātsLinda Gailīte, Aija Strode, Madara Kreile, Māra Pakalnišķe, Sandra Arikane, Dmitrijs Rots
Fizioterapija1BakalaursObligātsMadara Kreile, Sandra Arikane, Dmitrijs Rots
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsMadara Kreile, Aija Strode, Zane Dobele
Uzturs1BakalaursObligātsMāra Pakalnišķe, Dmitrijs Rots, Madara Kreile, Aija Strode
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsDmitrijs Rots
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija1BakalaursObligātsDmitrijs Rots, Linda Gailīte, Aija Strode, Sandra ArikaneAgrita Puzuka,
Ergoterapija1BakalaursObligātsLinda Gailīte, Dmitrijs Rots
Fizioterapija1BakalaursObligātsSandra Arikane, Aija StrodeAgrita Puzuka, Linda Gailīte, Dmitrijs Rots,
Fizioterapija1BakalaursObligātsAija Strode, Dmitrijs Rots
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsSandra ArikaneDmitrijs Rots,
Uzturs1BakalaursObligātsSandra Arikane, Dmitrijs Rots, Madara Kreile, Māra Pakalnišķe, Aija Strode
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsDmitrijs Rots, Agrita Puzuka, Agnese Zariņa
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija1BakalaursObligātsSandra Arikane, Linda Gailīte, Agrita Puzuka, Dmitrijs Rots, Aija Strode
Ergoterapija1BakalaursObligātsLinda Gailīte, Dmitrijs Rots, Sandra ArikaneAija Strode,
Fizioterapija1BakalaursObligātsSandra Arikane, Linda Gailīte, Agrita Puzuka, Dmitrijs Rots, Aija Strode
Fizioterapija1BakalaursObligātsDmitrijs Rots, Aija Strode
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsSandra Arikane, Dmitrijs Rots
Uzturs1BakalaursObligātsSandra Arikane, Madara Kreile, Māra Pakalnišķe, Dmitrijs Rots, Aija Strode
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsAgrita Puzuka, Dmitrijs Rots, Agnese Zariņa, Erika Nagle, Sandra Arikane
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija1BakalaursObligātsErika Nagle
Ergoterapija1BakalaursObligātsErika Nagle
Fizioterapija1BakalaursObligātsErika Nagle
Fizioterapija1BakalaursObligātsErika Nagle, Sandra Arikane
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsErika Nagle
Uzturs1BakalaursObligātsErika Nagle
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsMadara Kreile, Erika Nagle
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija1BakalaursObligātsErika Nagle
Ergoterapija1BakalaursObligātsErika Nagle
Fizioterapija1BakalaursObligātsErika Nagle
Fizioterapija1BakalaursObligātsErika Nagle
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsErika Nagle
Uzturs1BakalaursObligātsErika Nagle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligāts