Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Tatjana Glaskova-Kuzmina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Materiālzinātne

Mērķis

Attīstīt stomatoloģijas fakultātes studentu kompetenci biomateriālu zinātnes jautājumos, sniedzot teorētiskās zināšanas un iemaņas, kas tiks iegūtas lekciju un praktisko nodarbību laikā un būs nepieciešamas citu mācību disciplīnu apguvē un stomatologu praksē.

Priekšzināšanas

Zināšanas matemātikā, fizikā un bioloģijā vidusskolas kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs teorētiskas zināšanas: par kristālisko vielu, metālu sakausējumu, polimēru un kompozītmateriālu uzbūvi un fizikālajām īpašībām; par materiālu pretestību, bioloģisko audu biomehāniskajām īpašībām un biomateriālu fizikālo īpašību noteikšanas metodēm.

Prasmes

Studenti pratīs lietot: biofizikas jēdzienus un likumsakarības medicīniskā un bioloģiskā rakstura uzdevumu risināšanā; deformāciju teorijas likumsakarības dažādu biomateriālu mehānisko īpašību salīdzinošai raksturošanai, kā arī prognozēt biomateriālu uzvedību dažādu faktoru iedarbībā (pie statiskās un dinamiskās slodzes, pie ārējo faktoru parametru izmaiņas).

Kompetences

Iegūs teorētiskās un praktiskās zināšanas biomateriālu zinātnē, pratīs pielietot šo zinātņu metodes mācību profesionālajā un pētniecības praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF2MaģistrsObligātsImants Kalniņš, Tatjana Glaskova-Kuzmina
Zobārstniecība, SSNSF2MaģistrsObligātsTatjana Glaskova-Kuzmina
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz2MaģistrsObligāts