Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Daina Šmite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_042LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mehānika; BiomehānikaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Biomehānika bakalaura programmas līmenī
Mērķis:
Padziļināt izpratni mioskeletālās sistēmas biomehānikā kontekstā ar fizioterapijas praksi
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Medicīniskā biomehānikaLekcijas1.00auditorija
2Pamata jēdzieni biomehānikāLekcijas2.00auditorija
3Mioskeletālās sistēmas mīksto audu biomehānikaLekcijas1.00auditorija
4Nodarbības3.00auditorija
5Skrimšļu un kaulaudu biomehānikaLekcijas1.00auditorija
6Mioskeletālās sistēmas mīksto audu biomehānikaNodarbības3.00laboratorija
7Skrimšļu un kaulaudu biomehānikaNodarbības2.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semināru nodarbības, praktiskie uzdevumi.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība semināra nodarbībās, praktisko uzdevumu (laboratorijas darbu) izstrāde, beigu kumulatīvā ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:students pratīs aprakstīt medicīniskās biomehānikas pamata jēdzienus saistībā ar mioskeletālo sistēmu; spēs raksturot mioskeletālās sistēmas struktūru un funkcionālo elementu biomehāniskos parametrus.
Prasmes:students pratīs identificēt biomehāniskās likumsakarības kustību un pozu, kā arī funkcionālo aktivitāšu analīzes laikā dažādās situācijās.
Kompetences:Spēja pielietot biomehanikas izpratni pacienta mioskeletālās sitēmas funkciju analīzē gan izmeklēšanas, gan ārstešanas procesā fizioterapeita praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nordin M, Frankel V.H. Basic biomechanics of the musculoskeletal system 3rd ed./Philadelphia, PA [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, 2001
Papildus literatūra
1Levangie P.K., Cindy C. N. Joint structure and function: a comprehensive analysis 4th ed./ Philadelphia, PA : F.A. Davis, c2005