Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Andris Mikulis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Mehānika; Biomehānika

Mērķis

1. Veicināt zināšanu apguvi par galvenajiem vispārīgās biomehānikas jautājumiem.
2. Veicināt izpratnes veidošanu par biomehānikas likumu nozīmi cilvēka ķermenī un kustību dinamikā.

Priekšzināšanas

Zināšanas fizikā, matemātikā un anatomijā. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
1. Korekti lietot pamatbiomehānikas terminus.
2. Izklāstīt biomehānikas nozīmi cilvēka kustību analīzē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt biomehānikas likumu pielietošanu cilvēka kustību aprēķiniem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt biomehāniskos (gan dabas, gan tehnoloģiskus) fenomenus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu cilvēka ķermeņa uzbūvē un dinamikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisObligātsAndris Mikulis