Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ināra Kantāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika un slēdzienstatistikas metodes atšķirību novērtēšanai), kas nepieciešamas bakalaura darba izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai savā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
* atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās pamatmetodes dažāda veida publikācijās;
* pārzināt MS Excel un IBM SPSS piedāvātas iespējas datu apstrādē;
* pārzināt kritērijus datu apstrādes metožu izmantošanai;
* pareizi interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* ievadīt un rediģēt datus datorprogrammās MS Excel un IBM SPSS;
* korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* izvēlēties piemērotas datu apstrādes metodes, t.sk., spēs veikt statistisko hipotēžu pārbaudes;
* statistiski apstrādāt pētījuma datus, izmantojot datorprogrammas MS Excel un IBM SPSS;
* izveidot tabulas un diagrammas MS Excel un IBM SPSS programmās ar iegūtajiem rezultātiem;
* korekti aprakstīt iegūtos pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi argumentēti pieņemt lēmumu par statistiskas datu apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai un, izmantojot datorprogrammas MS Excel un IBM SPSS, praktiski pielietot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija9BakalaursObligātsImants Kalniņš, Ināra Kantāne
Uzturs7BakalaursObligātsVinita Cauce
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija2BakalaursObligātsInāra Kantāne
Uzturs6BakalaursObligātsVinita Cauce
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija9BakalaursObligātsInāra Kantāne, Illa Mihejeva
Uzturs7BakalaursObligātsVinita Cauce, Ināra Kantāne
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsInāra Kantāne, Madara Miķelsone
Ergoterapija2BakalaursObligātsInāra Kantāne
Fizioterapija4BakalaursObligātsInāra Kantāne, Māra GrēveSilva Seņkāne,
Fizioterapija8BakalaursObligātsSilva Seņkāne
Uzturs6BakalaursObligātsVinita Cauce
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs7BakalaursObligātsVinita Cauce
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsInāra Kantāne
Ergoterapija2BakalaursObligātsInāra Kantāne
Fizioterapija4BakalaursObligātsMāra Grēve, Ināra Kantāne, Silva Seņkāne
Ortozēšana - protezēšana6BakalaursObligātsInāra Kantāne
Uzturs6BakalaursObligātsVinita Cauce