Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dzintra Kažoka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_051LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dzintra Kažoka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)17Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas51
Kopā kontaktstundas61
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas visās bioloģijas disciplīnās vidusskolas programmas apmērā, studiju kursu ieteicams studēt paralēli histoloģijai.
Mērķis:
Dot iespēju iegūt visaptverošas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi un padziļinātas zināšanas par galvas, kakla un krūšu dobuma apvidiem, kas nepieciešamas turpmākām studijām izvēlētajā programmā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ZF, 1. STUDIJU GADS, 1. SEMESTRIS: Anatomija kā mācību priekšmets un tā vēsture Latvijā. Kauls kā orgāns:kaulu klasifikācija, uzbūve, augšana, attīstība. Kaulu savienojumu veidi. Locītavu uzbūve, klasifikācija.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Rumpja kauli.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Galvaskausa attīstība. Jaundzimušā galvaskauss. Galvaskausa vecuma izmaiņas un formas varianti.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Rumpja kaulu savienojumi. Mugurkauls. Krūškurvis. Augšējās un apakšējās ektremitātes kauli.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Skeleta muskuļu uzbūve, klasifikācija, attīstība. Muguras un krūšu dziļie muskuļi. Diafragma. Vēdera muskuļi, fascijas. Vēdera preses vājās vietas.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Augšējās un apakšējās ekstremitātes kaulu savienojumi. Iegurnis.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Iekšējo orgānu sistēmu attīstības principi. Orgānu sienas uzbūves principi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Galvaskausa smadzeņu daļas kauli.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Redzes orgāns. Dzirdes un līdzsvara orgāns.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Galvaskausa sejas daļas kauli. Galvaskausa kaulu savienojumi. Galvaskausa pamata iekšpuse un ārpuse.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Deniņu, padeniņu un spārnaukslēju bedre. Acs dobums. Deguna dobums.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Kolokvijs par kauliem un kaulu savienojumiem.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
13Galvas muskuļi un fascijas. Kakla muskuļi, topogrāfiskie veidojumi, fascijas un starpfasciju spraugas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
14Muguras un krūšu virspusējie muskuļi, plecu joslas muskuļi. Augšējās ekstremitātes muskuļi, fascijas, kanāli, sinoviālās makstis un topogrāfiskie veidojumi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
15Apakšējās ekstremitātes muskuļi, fascijas, topogrāfiskie veidojumi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
16Kolokvijs par skeleta muskuļiem, fascijām un topogrāfiskiem veidojumiem.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
17Deguna dobums, balsene, traheja, bronhi, plaušas, pleira. Videne.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
18Mutes dobums. Rīkle, barības vads, kuņģis.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
19Tievā un resnā zarna. Aknas, aizkuņģa dziedzeris. Liesa. Vēderplēve.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
20Urīnizvadsistēma. Vīrieša un sievietes dzimumsistēma. Starpene.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
21Kolokvijs par elpošanas, gremošanas un uroģenitālās sistēmas orgāniem.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
22Kontroldarbs par maņu orgāniem. 1. semestra beigas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
23ZF, 1. STUDIJU GADS, 2. SEMESTRIS: Nervu sistēmas iedalījums, uzbūve un attīstība. Smadzeņu apvalki, starpapvalku spraugas. Smadzeņu šķidruma cirkulācija. Galvas smadzeņu nervu attīstība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
24Muguras smadzenes.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
25Parasimpātiskā nervu sistēma. Simpātiskā nervu sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
26Iegarenās smadzenes. Tilts. Smadzenītes. Rombveida bedre. IV smadzeņu dobums. Vidussmadzenes.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
27Starpsmadzenes, III smadzeņu dobums. Smadzeņu puslodes. Sānu dobumi. Ekstrapiramidālā un limbiskā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
28Ievads angioloģijā. Venozās sistēmas. Galvas un kakla vēnas un vēnu anastomozes.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
29Limfātiskā sistēma. Iekšējās sekrēcijas orgāni.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
30Kolokvijs par CNS.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
31I, II, III, IV, VI, VIII galvas smadzeņu nervu pāris.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
32V, VII, XIII galvas smadzeņu nervu pāris.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
33IX, X, XI, XII galvas smadzeņu nervu pāris. Orgānu inervācija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
34Kakla pinums. Pleca pinums. Ribstarpu nervi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
35Jostas pinums. Krustu pinums. Veģetatīvā nervu sistēma. Orgānu inervācija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
36Kolokvijs par galvas un muguras smadzeņu nerviem un orgānu inervāciju.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
37Sirds. Mazais asinsrites loks. Aorta un tās daļas. Sirds asinsvadi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
38Kopējā un ārējā miegartērija. Iekšējā miegartērija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
39Zematslēgas artērija. Galvas un kakla vēnas. Orgānu apasiņošana.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
40Augšējās ekstremitātes artērijas. Krūšu un vēdera aorta. Iegurņa un apakšējās brīvās ekstremitātes artērijas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
41Augšējās un apakšējās ekstremitātes, krūšu, vēdera un iegurņa dobuma vēnas. Orgānu apasiņošana.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
42Kolokvijs par galvas un kakla asinsvadiem un orgānu apasiņošanu. 2. semestra beigas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sekmīgai kursa apguvei ir vēlama paškontroles jautājumu izskatīšana (e-studijās), darbs ar mācību līdzekļiem un preparātiem ārpus plānotām nodarbībām, papildu literatūras izskatīšana un vienkāršu shēmu veidošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Nepieciešama aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās un lekcijās, sekmīga kolokviju kārtošana. Pirmā semestra beigās: ieskaite (I), 2. semestra beigās - eksāmens (E).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs nosaukt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, pratīs aprakstīt to uzbūvi, novietojumu, spēs izklāstīt orgānu apasiņošanas, limfas atteces, inervācijas un funkciju galvenās likumsakarības; anatomijas terminus varēs nosaukt latviešu un latīņu valodā.
Prasmes:Students atpazīs un spēs parādīt orgānus, to daļas, asinsvadus, nervus un citas anatomiskas struktūras demonstrētajos dabīgajos preparātos un citos mācību līdzekļos; pratīs izskaidrot orgānu apasiņošanas un inervācijas principus, spēs risināt vienkāršus klīniskus uzdevumus.
Kompetences:Iegūtā informācija dos iespēju analizēt un izvērtēt vienkāršas klīniskās situācijas. Studenti spēs strādāt ar speciālo literatūru padziļinātai specialitātes apgūšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Metodiskais materiāls Cilvēka anatomijā Zobārstniecības fakultātes studentiem e-studijās.
2Kalbergs V. Cilvēka anatomija 1., 2. daļa. – Rīga: Zvaigzne, 1971 - 1973, 240 lpp.
3Даубер В. Карманный атлас анатомии человека. Разработка Хайнца Фениша. - 5-ое издание, Издательство Диля, 2014. - 576 с.
4Привес М.Г. Анатомия человека: учеб. / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 12-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2017. – 720 с.
5Сапин, М.Р. Анатомия человека: учебник в 2-х т.т. / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, С.В. Чава; под ред. М.Р. Сапина. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - Т.1. - 2014. - 528 с.
6Сапин, М.Р. Анатомия человека: учебник в 2-х т.т. / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, С.В. Чава; под ред. М.Р. Сапина. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - Т. 2. - 2014.- 456 с.
7Синельников Р. Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. Том 1. Учение о костях, соединении костей и мышцах. Издание 7-е, переработанное. Издательство: Умеренков, Новая волна, 2016, 348 c.
8Синельников Р. Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. Том 2. Учение о внутренностях и эндокринных железах. Издание 7-е, переработанное. Издательство: Новая волна, 2016, 248 c.
9Синельников Р. Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. Том 3. Ангиология. Лимфоидные органы. Издание 7-е, переработанное. Издательство: Новая волна, 2017, 216 c.
10Синельников Р. Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. Том 4. Учение о неврологии и эстезиологии. Издание 7-е, переработанное. Издательство: Новая волна, 2017, 312 c.
11Gilroy A. M., MacPherson B. R., Schuenke M., Schulte E., Schumacher U. Atlas of Anatomy, 3rd edition, Thieme, 2016, 760 p.
12Paulsen F., Waschke J. Sobotta Atlas of Anatomy, Package, 16th ed., English/Latin: Musculoskeletal System; Internal Organs; Head, Neck and Neuroanatomy; Muscles Tables. 16th Revised edition, Elsevier Health Sciences, 2018, 1376 p.
Papildus literatūra
1Agur M.R., Dalley A.F. Grant`s Atlas of Anatomy. - Lippincott Williams and Wilkins, 14th edition, 2016, 869 p.
2Moore K., Agur A.M.R., Dalley A.F. Clinically Oriented Anatomy. – Lippincott Williams and Wilkins, 8th international edition, 2017, 1168 p.
3Netter F. H. Atlas of Human Anatomy. 7th Revised edition, Elsevier - Health Sciences Division, 2018, 672 p.
4Olinger A.B. Human Gross Anatomy. – Lippincott Williams and Wilkins, 2015, 644 p.
5Standring S. Gray`s anatomy: the anatomical basis of clinical practice. – 41st edition, Elsevier, 2015, 1584 p.
Citi informācijas avoti
1Anatomijas e-studiju materiāli, web resursi, licensētas programmas, mācību CD un DVD
2Baker E., Schuenke M., Schumacher U., Schulte E. Anatomy for Dental Medicine. 2nd New edition, Thieme Medical Publishers Inc, 2015, 576 p.
3Norton N. S. Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry, 3rd Revised edition, Elsevier - Health Sciences Division, 2016, 712 p.