Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs: Dzintra Kažoka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anatomija

Mērķis

Dot iespēju iegūt visaptverošas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi un padziļinātas zināšanas par galvas, kakla un krūšu dobuma apvidiem, kas nepieciešamas turpmākām studijām izvēlētajā programmā.

Priekšzināšanas

Zināšanas visās bioloģijas disciplīnās vidusskolas programmas apmērā, studiju kursu ieteicams studēt paralēli histoloģijai.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs nosaukt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, pratīs aprakstīt to uzbūvi, novietojumu, spēs izklāstīt orgānu apasiņošanas, limfas atteces, inervācijas un funkciju galvenās likumsakarības; anatomijas terminus varēs nosaukt latviešu un latīņu valodā.

Prasmes

Students atpazīs un spēs parādīt orgānus, to daļas, asinsvadus, nervus un citas anatomiskas struktūras demonstrētajos dabīgajos preparātos un citos mācību līdzekļos; pratīs izskaidrot orgānu apasiņošanas un inervācijas principus, spēs risināt vienkāršus klīniskus uzdevumus.

Kompetences

Iegūtā informācija dos iespēju analizēt un izvērtēt vienkāršas klīniskās situācijas. Studenti spēs strādāt ar speciālo literatūru padziļinātai specialitātes apgūšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Ulla Rozenberga, Jeļena Kucina, Silvija Umbraško
Zobārstniecība2MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dzintra Kažoka
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dzintra Kažoka
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsJeļena Kucina, Liāna Pļaviņa, Silvija Umbraško
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dzintra Kažoka
Zobārstniecība2MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dzintra Kažoka