Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.10.2017
Par studiju kursu
Kursa kods:LU_024LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Inga Millere
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mērķis:
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Gremošanas orgānu sistēmaLekcijas1.00cits
2Sirds un asinsrites sistēmaLekcijas1.00cits
3Elpošanas orgānu sistēmaNodarbības1.00cits
4Izvadorgānu sistēma.Nodarbības1.00cits
5Centrālā nervu sistēma INodarbības1.00cits
6Centrālā nervu sistēma IINodarbības1.00cits
7Perifēriskā nervu sistēmaNodarbības1.00cits
8Veģetatīvā nervu sistēmaNodarbības1.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Vērtēšanas kritēriji:
- 3 starppārbaudījumi ( testi, prezentācija) -50%; - eksāmens (kombinēts) - 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:1.Zina ķermeņa uzbūves vispārīgās likumsakarības 2.Iegūst izpratni par cilvēka gremošanas, sirds un asinsrites, elpošanas, izvadorgānu un nervu sistēmas uzbūvi un funkcijām.
Prasmes:Prot parādīt anatomiskās struktūras – iekšējo orgānu topogrāfiju: novietojumu, daļas, dažādu iekšējo orgānu savstarpējās attiecības.
Kompetences:Spēj analizēt anatomisko struktūru uzbūvi saistībā ar funkciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1W. Platzer. Internal organs, Vol. 2. New York, 2004.
2G. Knipše. Cilvēka anatomija. LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 85 lpp.
3Sobotta. Atlas of Human Anatomy. Internal organs. Elsevier GmbH, Munich, 2011.
Papildus literatūra
1Hall-Craggs E.C.B. Anatomy as basis for Clinical medicine. Baltimore-Munich, 1990.
2Rice J. Medical terminology with Human Anatomy. Connecticut/San Moteo, California, 1991.
3Grant’s Atlas of Anatomy, Lippincott W., Philadelphia, 1999.
4G.-H. Schumacher, G. Aumūller, Topographishe Anatomie des Menschen, Urban&Fischer, 1990
Citi informācijas avoti
1www.bu.edu/anatomy/mli_mainoo.htm-4k
2www.med.uiuc.edu/anat/large/atlas
3http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomy