Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Dzintra Kažoka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anatomija

Mērķis

Sniegt studentiem fundamentālas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu sistēmām un to funkcijām pēc sistemātiskās anatomijas principa, nostiprinot apgūtās teorētiskās, zināšanas preparējot.

Priekšzināšanas

1. studiju gadā apgūtais anatomijas kurss atbilstoši programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs formulēt cilvēka vietu organismu klasifikācijas sistēmā, izklāstīt organisma uzbūves pamatprincipus; spēs aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmu uzbūvi, orgānu novietojumu, funkcijas, savstarpējās likumsakarības, apasiņošanu un inervāciju; spēs definēt anatomijas pamatjēdzienus un terminus latviešu un latīņu valodās; varēs parādīt svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs izskaidrot un parādīt skeleta kaulus un to veidojumus, locītavas, muskuļus, galvenos asinsvadus un nervus, iekšējos orgānus, to daļas un maņu orgānus uz anatomijas praktiskajās nodarbībās lietotiem mācību līdzekļiem, pielietojot atbilstošus anatomijas pamatjēdzienus un terminus latviešu un latīņu valodās; studenti spēs iegūt, vērtēt, apkopot un salīdzināt informāciju no dažādiem literatūras un specifiskiem informācijas avotiem; attīstīs prasmi uzdot konkrētus jautājumus vai meklēs atbildes par cilvēka ķermeņa uzbūvi, attīstot prasmi izteikt savu viedokli, to argumentēt un papildināt; veiks darbu individuāli vai komandā; veidos dialogu un iekļausies diskusijās; spēs pielietot preparēšanas tehniku un veiks pareizu materiāla sagatavošanu; atpazīs atpreparētās anatomiskās struktūras; spēs atšķirt klasisko struktūru novietojumu no normas variantiem; interpretēs un izskaidros iegūtos rezultātus, formulēs secinājumus un iepazīstinās citus ar iegūtajiem rezultātiem (rakstos, mutvārdos).

Kompetences

Studenti spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādas anatomiskās struktūras dabīgajos preparātos un uzskates līdzekļos.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija1MaģistrsObligātsDzintra Kažoka, Oksana Koļesova
Medicīna3MaģistrsObligātsZeltīte Cēderštrēma, Dzintra Kažoka, Jānis Vētra, Ruta Žagare, Gundega Skruze-Janava, Santa Kursīte, Anda Opuļa, Oksana Koļesova
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Gundega Skruze-Janava, Dzintra Kažoka, Ilva Duļevska, Ksenija Soldatenkova
Pediatrija3MaģistrsObligātsLudmila Gavričenkova, Liāna Pļaviņa
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsLudmila Gavričenkova
Zobārstniecība2MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dzintra Kažoka
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsRuta Žagare
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsDzintra Kažoka, Jānis Vētra, Marina Šarkele, Tamer Magdy Eissa Sidhom
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija2MaģistrsObligātsDace Buile
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Ilva Duļevska, Dzintra Kažoka, Liāna Pļaviņa, Anda Opuļa, Jūlija Karnīte
Sabiedrības veselība2BakalaursObligātsLudmila Gavričenkova
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dzintra Kažoka
Zobārstniecība2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Ulla Rozenberga
Zobārstniecība2MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dzintra Kažoka
Zobu higiēnists2Pirmais līmenisObligātsLiāna Pļaviņa, Dace Buile
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Liāna Pļaviņa, Natālija Vellere, Jūlija Karnīte, Ilva Duļevska, Dzintra Kažoka
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Jeļena Kucina, Liene Martinsone-Bērzkalne, Zeltīte Cēderštrēma, Dzintra Kažoka, Zinta Elksne, Ilva Duļevska
Pediatrija3MaģistrsObligātsIlva Duļevska
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobu higiēnists2Pirmais līmenisObligātsDace Buile, Liāna Pļaviņa
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Ilva Duļevska, Santa Kursīte, Zeltīte Cēderštrēma, Jeļena Kucina, Silvija Umbraško
Medicīna3MaģistrsObligātsAnda Opuļa, Liene Martinsone-Bērzkalne, Zinta Elksne, Jānis Vētra, Dace Buile, Dzintra Kažoka, Liāna Pļaviņa, Gundega Skruze-Janava
Pediatrija3MaģistrsObligātsIlva Duļevska, Dace Buile, Jānis Vētra
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsDzintra Kažoka, Liāna Pļaviņa, Jānis Vētra, Ksenija Soldatenkova, Dace Buile, Gundega Skruze-Janava
Zobu higiēnists2Pirmais līmenisObligātsDace Buile, Liāna Pļaviņa
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Santa Kursīte, Dzintra Kažoka, Ilva Duļevska, Zeltīte Cēderštrēma, Jeļena Kucina, Silva Čakstiņa, Silvija Umbraško, Anda Opuļa, Ulla Rozenberga
Medicīna3MaģistrsObligātsDace Buile, Liāna Pļaviņa, Gundega Skruze-Janava, Ulla Rozenberga, Jānis Vētra, Dzintra Kažoka
Pediatrija3MaģistrsObligātsIlva DuļevskaJeļena Kucina, Jānis Vētra,
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Liāna Pļaviņa, Ksenija Soldatenkova, Anda Opuļa, Gundega Skruze-Janava, Dace Buile, Dzintra Kažoka
Zobu higiēnists2Pirmais līmenisObligātsLiāna Pļaviņa, Liene Martinsone-Bērzkalne
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis VētraIlva Duļevska, Zeltīte Cēderštrēma, Jeļena Kucina, Santa Kursīte, Ksenija Soldatenkova, Jūlija Golovačova, Ulla Rozenberga, Silvija Umbraško,
Medicīna3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Jūlija Karnīte, Ulla Rozenberga, Anda Opuļa, Andris Čakstiņš, Jūlija Golovačova, Dzintra Kažoka, Liāna Pļaviņa, Gundega Skruze-Janava, Dace Buile, Liene Martinsone-Bērzkalne
Pediatrija3MaģistrsObligātsZeltīte Cēderštrēma, Ilva Duļevska, Jānis Vētra, Silvija Umbraško
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsDace Buile, Gundega Skruze-Janava, Liene Martinsone-Bērzkalne, Jūlija Golovačova, Jānis Vētra, Dzintra Kažoka, Liāna Pļaviņa
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsJeļena Kucina, Ulla Rozenberga, Jūlija Golovačova, Zeltīte Cēderštrēma, Ilva Duļevska, Jānis Vētra, Ksenija Soldatenkova, Santa Kursīte, Silvija Umbraško
Medicīna3MaģistrsObligātsAndris Čakstiņš, Liāna Pļaviņa, Ksenija Soldatenkova, Anda Opuļa, Jānis Vētra, Jūlija Karnīte, Dace Buile, Ulla Rozenberga, Jūlija Golovačova, Dzintra Kažoka, Gundega Skruze-Janava, Liene Martinsone-Bērzkalne
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsDace Buile, Jūlija Golovačova, Dzintra Kažoka, Gundega Skruze-Janava, Jānis Vētra, Liāna Pļaviņa, Liene Martinsone-Bērzkalne