Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Māris Stivrenieks
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Policijas tiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar parādībām un procesiem, kuri apdraud cilvēka drošību. Kursa apguves procesā īpaša uzmanība tiks pievērsta dažādu cilvēkdrošības apdraudējumu apzināšanas problēmām, sekmējot teorētiska un praktiska rakstura zināšanu un iemaņu apguvi, izzinot pretsabiedriskos procesus un parādības Latvijā un ārvalstīs.

Priekšzināšanas

Tiesību aizsardzības iestādes, Cilvēktiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas teorētiskās zināšanas par cilvēkdrošības apdraudējumiem, to veidiem un novēršanas pasākumiem.

Prasmes

Iegūtas prasmes identificēt cilvēkdrošības draudus un riska faktorus; apzināt drošības nodrošināšanas metodes, līdzekļus un paņēmienus.

Kompetences

Izveidota zinātniski un praktiski pamatota motivācija apzināt cilvēkdrošības apdraudējumu riska faktorus un izveidotas iemaņas drošības nodrošināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choice
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice