Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Madara Kreile
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Ģenētika

Mērķis

Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu; par ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un homeostāzes nodrošināšanā; par procesu nozīmību šūnas līmenī, no kura ir atkarīga organisma funkcionēšana kopumā, molekulārās bioloģijas un ģenētikas loma jaunu medikamentu izstrādē; veidojot pamatu specializētākām medicīnas nozares studijām, kā arī iegūt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā savā ikdienas praksē.

Priekšzināšanas

Vispārīgajā bioloģijā atbilstoši vidusskolas mācību programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti analizē dažādu eikariotu šūnas uzbūves atbilstību tās funkcijām; pamato saistību starp šūnas struktūru un abnormālību funkciju lomu cilvēka patoloģijā; salīdzina mitozē un mejozē notiekošos procesus; zina ģenētikas galvenās likumsakarības; novērtē Mendeļa eksperimentu nozīmi ģenētikas attīstībā; salīdzina monohibrīdiskās, dihibrīdiskās, polihibrīdiskās un analizējošās krustošanas rezultātus; skaidro DNS replikāciju, transkripciju, translāciju; zina hromosomālās patoloģijas, to rašanās iemeslus, klasificē ģenētisko pazīmju un patoloģiju iedzimšanas tipus; pamato savu viedokli, analizējot konkrētās situācijas par cilvēka pazīmju pārmantošanu; lieto lekcijā un nodarbībā apskatītos bioloģijas jēdzienus un terminus.

Prasmes

Studenti lieto gaismas mikroskopu, sagatavo vienkāršus mikropreparātus; atpazīst dažādas eikariotu šūnas; dažādu tipu metafāzes hromosomas; skaidro struktūru uzbūves saistību ar funkcijām; grafiski attēlo mitozes un mejozes fāzes un skaidro notiekošos procesus; veido ooģenēzes un spermatoģenēzes shēmas; sastāda un analizē dažādu iedzimšanas tipu ciltskokus; klasificē mainības un mutāciju veidus; diskutē par gēnu, hromosomu, genoma mutāciju rašanās mehānismiem; risina vienkāršus ģenētikas un molekulārās bioloģijas uzdevumus.

Kompetences

Studenti analizē situācijas medicīniskajā ģenētikā. Novērtē organoīdu nozīmīgumu audu, orgānu un organisma funkcionēšanā. Prot sastādīt ciltskoku.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija1MaģistrsObligātsLinda Gailīte, Madara Kreile
Farmācija1MaģistrsObligātsMadara Kreile, Linda Gailīte, Erika Nagle
Farmācija1MaģistrsObligāts