Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Andris Melkers
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Nodrošināt studējošiem iespēju apgūt zināšanas par Kārtības policijas iestāžu kompetenci un darba organizāciju licencēšanas un atļauju sistēmas jomā.

Uzdevumi:
1. Sniegt studējošiem zināšanas par Valsts policijas uzdevumiem un Kārtības policijas iestāžu kompetenci licencēšanas un atļauju sistēmas jomā.
2. Sniegt studējošiem zināšanas par apsardzes darbības licencēšanu un apsardzes darbinieku sertificēšanu.
3. Sniegt studējošiem zināšanas par detektīvdarbības licencēšanu un sertificēšanu.
4. Sniegt studējošiem zināšanas par ieroču, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu un pirotehnisko izstrādājumu aprites uzraudzību.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par Kārtības policijas iestāžu kompetenci un darba organizāciju licencēšanas un atļauju sistēmas jomā.

Prasmes

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti pratīs konstatēt raksturīgākās problēmsituācijas licencēšanas un atļauju sistēmas jomā, noteikt individuālās prevencijas lomu un vietu iekšējās valsts drošības jomā.

Kompetences

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti spēs identificēt problēmas licencēšanas un atļauju sistēmas jomā, izstrādāt patstāvīgus pētījumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleAndris Melkers