Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Jānis Moors
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt sociālā darba studentiem izpratni par Eiropas Savienības un Latvijas nodarbinātības politiku, darba aizsardzību un darba tiesībām, to būtību, saturu un nozīmi, darba tiesisko attiecību pazīmēm, atšķirību no citām civiltiesiskajām attiecībām, darba tiesību pamatprincipu nozīmi un vietu darba tiesiskajās attiecībās. Sniegt izpratni par darba tiesību galvenajiem institūtiem, darba tiesību realizācijas mehānismu Eiropas Savienībā, darba ņēmēju un darba devēju organizāciju funkcijām, pušu sarunām kā darba attiecību pamatu, taisnīgas atlīdzības par darbu principiem, darba tiesisko attiecību normēšanu, piespiedu darba aizliegumu, cilvēka bioloģisko spēju izmaiņām atkarībā no vecuma, darba tiesību aizsardzības iestādēm, darba tiesisko attiecību dalībnieku tiesību aizsardzības mehānismiem un veidiem.

Priekšzināšanas

Vispārējie tiesību pamati, cilvēktiesības, sociālās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti gūs zināšanas strādājošo interešu aizstāvībai nepieciešamo dokumentu formēšanā un strīdu risināšanas kārtībā tiesā. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs identificēt tiesiska rakstura problēmas, kuras ir saistītas ar darba tiesību īstenošanu un rast veidus un formas to realizēšanai.

Prasmes

Studenti gūs prasmes orientēties Darba likumā, iegūs ieskatu citos darba tiesības regulējošos normatīvajos aktos. Iepazīsies ar nodarbinātības pamattiesību jautājumiem, iegūs prasmes kā praktiski īstenot likumā paredzētās tiesības darba tiesisko attiecību dibināšanas un pastāvēšanas laikā.

Kompetences

Studenti apgūs rīcību konkrētām situācijām darba strīdus gadījumos, ar kādām saskaras sociālā dienesta klienti.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.