Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Solvita Smilgzieda
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Gūt izpratni par cēloņsakarībām, kas noved pie nevēlama iznākuma ārstniecības gaitā gan attiecībā uz pacientu, gan personālu, par pielietojamām metodēm risku un veicinošo faktoru identificēšanā un pacientu un personāla drošības paaugstināšanā, pamatojoties uz sistēmas un cilvēka faktora jeb ergonomikas principu ievērošanu. Iepazīstināt ar jaunām iniciatīvām, rekomendācijām un labas prakses piemēriem Eiropā.

Priekšzināšanas

Veselības jēdziens un koncepcija, mikrobioloģija ar virosoloģiju un parazitoloģiju, vispārējā aprūpe, infekciju kontrole aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs aprakstīt cēloņsakarības, kas noved pie nevēlama iznākuma pacienta un personāla drošībā. Spēs uzskaitīt darba vides un riska faktoru nozīmi veselības aprūpē strādājošiem. Studenti spēs izskaidrot dažādus veselības aprūpes pacientu biodrošības kritērijus.

Prasmes

Patstāvīgi novērtēt un izskaidrot vides veselības kā vides zinātnes un medicīnas preventīvu nozīmi pacienta un personāla veselības saglabāšanā. Spēs novērtēt pacientu drošības un darba vides riskus un to ietekmējošos faktorus.

Kompetences

Analizēs situācijas, pasākumus vides kaitīgo faktoru novēršanā un samazināšanā. Novērtēs un izskaidros pacientu drošības kritēriju.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligāts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligātsSanta Bula
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligātsSolvita Smilgzieda