Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_181LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas52
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem
Mērķis:
Iegūt zināšanas par dažādas etioloģijas runas traucējumiem. Motorie runas traucējumi (plānošanas un motorās realizācijas traucējumi), mutes dobuma strukturālu bojājumu un sensora deficīta izraisīti runas un skaņu izrunas traucējumi. Terapijas iespējas dažādas etioloģijas runas traucējumu gadījumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1DizartrijaLekcijas1.00auditorija
2ApraksijaLekcijas1.00auditorija
3Runas traucējumi miofunkcionālu, dzirdes traucējumu un adenoīdu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
4Skaņu izrunas traucējumi orāli strukturālu traucējumu rezultātāLekcijas1.00auditorija
5Runas/skaņu veidošanā iesaistīto struktūru darbības novērtēšanaNodarbības1.00auditorija
6Runas/skaņu veidošanā iesaistīto struktūru darbības novērtēšanaNodarbības1.00auditorija
7Iedzimta dizartrijaNodarbības1.00auditorija
8Iegūta dizartrijaNodarbības1.00auditorija
9Runas traucējumi, skaņu izrunas traucējumi miofunkcionālu traucējumu rezultātāNodarbības1.00auditorija
10Runas traucējumi orāli strukturālu traucējumu rezultātāNodarbības1.00auditorija
11Runas traucējumi bērnības apraksijas un iegūtas aprkasijas gadījumāNodarbības1.00auditorija
12Klīnisko gadījumu analīzeNodarbības1.00auditorija
13Terapijas plānošanaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Piedaloties nodarbībās jābūt teorētiskām zināšanām par doto tēmu. 2. Piedaloties nodarbībās iepriekš jānoklausās, jāizanalizē e vidē pieejamie audio ieraksti 3. Grupu darbs - jāizpēta, jāapraksta, jāprezentē viena terapijas metode runas traucējumu terapijai 4. 1 klīniska gadījuma analīze – Artikulācijā iesaistīto struktūru darbības novērtēšana, runas novērtēšana un runā iesaistīto struktūru novērtēšana, traucējuma analīze, terapijas plānošana, terapijas uzdevumu apraksts. 5. Darba materiālu sagatavošana runas terapijai.
Vērtēšanas kritēriji:
- Aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās - 1 gadījuma analīze - Praktisku iemaņu demonstrēšana nodarbību laikā - Dalība grupas prezentācijā - Studiju kursa noslēgumā – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- spēs formulēt zināšanas par dažādas izcelsmes skaņu izrunas traucējumiem; - varēs nosaukt runas traucējumu veidus, izpausmes, analizēt traucējuma cēloņus; - spēs formulēt runas traucējumu terapijas iespējas un virzienus dažādas etioloģijas runas traucējumu gadījumos.
Prasmes:- spēs veikt runas izvērtēšanu runas traucējumu gadījumos; - pratīs novērtēt runu un runas veidošanā iesaistīto struktūru darbību - artikulācijas, balss, elpošanas, skaņu izrunas kvalitāti; - spēs plānot runas traucējumu terapijas darbības virzienus;
Kompetences:- spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas par dažādas etioloģijas skaņu izrunas traucējumiem un praktiskās iemaņas, lai plānotu un realizētu terapiju dažādas izcelsmes runas traucējumu gadījumā audiologopēda kompetences ietvaros
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ben Maassen ... [et al.]., Speech motor control in normal and disordered speech , Oxford ;New York : Oxford University Press, 2007.
2Dennis M. Ruscello, Treating articulation and phonological disorders in children, St. Louis, Mo. : Mosby Elsevier, c2008
3Joseph R. Duffy, Motor speech disorders : substrates, differential diagnosis, and management, St. Louis : Mosby, 1995.xi, 467 lpp.
4Kathryn M. Yorkston, Management of motor speech disorders in children and adults, Austin, Tex. : Pro-Ed, c1999
5Shipley Kenneth G, Julie G. McAfee. Assessment in Speech-Language Pathology. 2004
6Wanda G. Webb, Richard K. Adler, Neurology for the speech-language pathologist, 5th ed, St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier, c2008
7William O. Haynes, Rebekah H. Pindzola. Diagnosis and evaluation in speech pathology, Boston : Pearson/Allyn and Bacon, c2008.
Papildus literatūra
1Ilze Blūmentāle ... [u.c] , Rokasgrāmata runas, valodas un dzirdes attīstībā un traucējumu izzināšanā , [Latvija : b.i.], 2014.
2Adamsa I., Struka V., Tilmane- Krusa M. „Miofunkcionālie vingrinājumi
3Handbook of Language and Speech Disorders, http://site.ebrary.com.db.rsu.lv/lib/rsub/detail.action?doc…
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/
2http://www.asha.org/