Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anita Gauruča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_018LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātneMērķauditorija:Ārstniecība; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Gauruča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet var arī zināšanas iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav iepriekš bijis.
Mērķis:
Veicināt studentiem nepieciešamo zināšanu apgūšanu par dažādiem fitnesa nodarbību veidiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vidējas intensitātes aerobikaNodarbības1.00auditorija
2Stepa aerobikaNodarbības1.00auditorija
3Spēka nodarbība izmantojot hantelesNodarbības1.00auditorija
4Fitball nodarbība - izmantojot lielās fitnesa bumbasNodarbības1.00auditorija
5Body toning nodarbība - izmantojot smaguma stieņus.Nodarbības2.00auditorija
6Softball nodarbība - izmantojot mazās bumbasNodarbības2.00auditorija
7Pilates iesācējiemNodarbības1.00auditorija
8Pilates 24 vingrojumu virkne.Nodarbības1.00auditorija
9Apļa treniņš - izmantojot dažādu inventāruNodarbības1.00auditorija
10Intervāla treniņš - izmantojot dažādu inventāruNodarbības1.00auditorija
11Nodarbība izmantojot airex platformas.Nodarbības2.00auditorija
12 Funkcionālais treniņš - izmantojot dažādu inventāruNodarbības2.00sporta zāle
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vidējas intensitātes aerobikaNodarbības1.00auditorija
2Stepa aerobikaNodarbības1.00auditorija
3Spēka nodarbība izmantojot hantelesNodarbības1.00auditorija
4Fitball nodarbība - izmantojot lielās fitnesa bumbasNodarbības1.00auditorija
5Body toning nodarbība - izmantojot smaguma stieņus.Nodarbības2.00auditorija
6Softball nodarbība - izmantojot mazās bumbasNodarbības1.00auditorija
7Pilates iesācējiemNodarbības1.00auditorija
8Pilates 24 vingrojumu virkne.Nodarbības1.00auditorija
9Apļa treniņš - izmantojot dažādu inventāruNodarbības1.00auditorija
10Intervāla treniņš - izmantojot dažādu inventāruNodarbības1.00auditorija
11Nodarbība izmantojot airex platformas.Nodarbības1.00auditorija
12 Funkcionālais treniņš - izmantojot dažādu inventāruNodarbības1.00sporta zāle
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
studiju kursa laikā studenti patstāvīgi uzlabo savu fizisko sagatavotību. Studiju kursa laikā studenti patstāvīgi, strādājot grupās veic dažādu vingrojumu/vingrinājumu demonstrēšanu, izmantojot hanteles, vingrošanas bumbas, lielās fitness bumbas, līdzsvara pamatnes, vingrošanas nūjas, vingrošanas gumijas muskulatūras stiprināšanai un atbilstošus stiepšanas vingrojumus, veido aerobās slodze programmu, izpildot dažādas kāju un roku kustības – soļošana vingrojot. Izvērtē nodarbības intensitāti kontrolējot SF nodarbības laikā, patstāvīgi izpilda aerobos, spēka, lokanības vingrinājumus, lai rūpētos par savas fiziskās sagatavotības uzlabošanu.
Vērtēšanas kritēriji:
nodarbību ieskaite, kurā tiek vērtēta studentu līdzdalība praktiskajās nodarbībās, praktisko nodarbību apmeklējums, testi fiziskās sagatavotības izvērtēšanai
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: - raksturot dažādus veselību veicinošus fitnesa veidus; - uzskaitīt un klasificēt veselības vingrošanas veidus; - definēt jēdzienus –Aerobika, Step aerobika, Pilates, Body toning, Fitball u.c.; - raksturot fitnesa nodarbības uzbūvi; - raksturot treniņu slodzi katrā no piedāvātajiem fitnesa veidiem.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: - pielietot spēka, līdzsvara, stiepšanās lokanības un izturības vingrinājumus dažādos fitnesa nodarbību veidos; - pratīs izmantot lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara virsmas, mazās vingrošanas bumbas, nūjas, hanteles, u.c. fitnesa nodarbībās izmantojamo inventāru; - variēt fizisko slodzi dažādos fitnesa nodarbību veidos; - pratīs noteikt savu sirdsdarbības frekvenci.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs izvērtēt dažādu fitnesa veidu pielietojumu savas veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Auziņa I. Lielā Fitnesa grāmata. Rīga, Jumava, 2000
2Upmanis R. Vingro ar prieku. Jumava. 2005
3Bess H. Marcus, Leighann Forsyth. Motivating People to be Physically Active. Human Kinetics, 2009, 248pp
4Corbin C. B., Lindsey R. Fitness for Life. Human Kinetics, 2007, 336 pp
5Bouchard C., Blair S.N., Haskell W.L. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424pp
Papildus literatūra
1Tornapoļska R. Fitnesa filozofija un prakse. RSU izdevniecība 2008
2Jones C., Rose D. Physical Activity Instruction of Older Adults. Human Kinetics, 2005, 424 pp
3Howley E., Franks B. Health Fitness Instructors Handbok. Human Kinetics, 2003, 584pp