Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Gauruča
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Veicināt praktisku un teorētisku zināšanu apguvi par horeogrāfijas sastādīšanu un dažādu inventāru pielietošanu aerobikas nodarbībā, kā arī iemācīties modificēt nodarbību, atbilstoši apmeklētāju fiziskajai sagatavotībai.

Priekšzināšanas

Sistemātiska grupu nodarbību apmeklēšana, laba fiziskā sagatavotība, mūzikas un ritma izjūta, iemaņas horeogrāfijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie: pastāstīs par horeogrāfijas sastādīšanas un apmācības metodēm; zinās raksturot dažādus aerobikas nodarbību veidus; aprakstīs vingrinājumu apmācības metodes; zinās raksturot fizioloģiskos un biomehāniskos procesus aerobikas treniņa laikā; novērtēs drošu un netraumatisku vingrinājumu apguves un izpildes tehniku; zinās uzskaitīt muzikālā pavadījuma izvēles pamatprincipus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: izpildīt dažādus aerobikas soļus un to kombinācijas, pielietot dažādu inventāru aerobikas nodarbībās; demonstrēt un izskaidrot spēka un lokanības vingrinājumu apguves tehniku.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:izplānot un novadīt pilnu aerobikas nodarbību; pielietot pedagoģiskās un psiholoģiskās zināšanas nodarbības vadīšanas laikā; piemērot atbilstošu slodzes dozēšanas veidu aerobikas nodarbībās.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS4Pirmais līmenisIerobežota izvēle