Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Elga Sidhoma
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Dermatoloģija un veneroloģija

Mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi par akūti un hroniski norisošām ādas un veneriskajām slimībām, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, ārstēšanas principiem un profilaksi, kā arī nostiprināt pacientu izmeklēšanas prasmes.

Priekšzināšanas

Anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, propedeitikā, iekšķīgās slimībās, infektoloģijā, farmakoloģijā un imunoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēs definēt ādas un veneriskās slimības, izklāstīt to etiopatoģenēzi un aprakstīt klīniskās izpausmes, kas ļautu tās atpazīt savstarpēji un no citām slimībām. Mācēs formulēt un izskaidrot tālāku diagnostisko un terapeitisko taktiku, jo spēs uzskaitīt un sistematizēt mūsdienu diagnostiskās un ārstnieciskās metodes. Zinās, kā organizēt profilaktiskos un epidemioloģiskos pasākumus kontagiozo dermatožu un seksuāli transmisīvo slimību gadījumos. Spēs atpazīt ļaundabīgos ādas veidojumus un organizēt tālāku rīcības plānu šajos gadījumos.

Prasmes

Students mācēs iegūt dermatoloģisko, veneroloģisko un seksuālo anamnēzi; izmeklēt specifiskas ādas izmaiņas dermatoloģijā; noteikt diagnozi; sastādīt pacienta izmeklēšanas plānu; nozīmēt dažādas izmeklēšanas metodes, pamatojot to nepieciešamību; sastādīt ārstēšanas plānu; izskaidrot pacientam konkrētās slimības cēloņus, norisi, ārstēšanas un profilakses iespējas, nepieciešamību, slimības prognozi.

Kompetences

Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs profesionāli sadarboties ar pacientiem un kolēģiem dermatoloģisko un venerisko slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, ārstniecības un profilakses jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un pacienta tiesības; darboties kā veselības veicinātājs ādas un venerisko slimību sabiedriskās un individuālās profilakses kontekstā; patstāvīgi plānot izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas obligātajā kursā ar jauno mācību vielu, prast izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot gan diagnozi un diferenciāldiagnozi, gan risināmo jautājumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsJānis Ķīsis, Andra Dērveniece, Sanita Žīgure, Ilona Hartmane, Māra Rone-Kupfere, Ingmārs Mikažāns, Iveta Ivdra, Gerda Pētersone, Aleksejs Zavorins, Elga Sidhoma, Gunita Čalovska, Milēna Jakuba
Medicīna10MaģistrsObligātsIveta Ivdra, Elga Sidhoma, Māra Rone-Kupfere, Ilona Hartmane, Gerda Pētersone, Aleksejs Zavorins, Jānis Ķīsis, Ingmārs Mikažāns, Sanita Žīgure, Andra Dērveniece, Aleksandra Panteļejeva
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsIlona Hartmane, Milēna Jakuba, Gerda Pētersone, Alise Balcere, Māra Rone-Kupfere, Jānis Ķīsis, Andra Dērveniece, Gunita Čalovska, Aleksejs Zavorins, Ingmārs Mikažāns, Iveta Ivdra, Elga Sidhoma, Sanita Žīgure, Lelde Reinberga
Medicīna10MaģistrsObligātsIlona Hartmane, Gerda Pētersone, Alise Balcere, Māra Rone-Kupfere, Jānis Ķīsis, Andra Dērveniece, Aleksejs Zavorins, Ingmārs Mikažāns, Iveta Ivdra, Elga Sidhoma, Sanita Žīgure, Lelde Reinberga
Pediatrija10MaģistrsObligātsIlona Hartmane, Milēna Jakuba, Gerda Pētersone, Alise Balcere, Māra Rone-Kupfere, Jānis Ķīsis, Gunita Čalovska, Aleksejs Zavorins, Ingmārs Mikažāns, Iveta Ivdra, Sanita Žīgure, Andra Dērveniece, Elga Sidhoma, Lelde Reinberga
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsElga Sidhoma, Iveta Ivdra, Alise Balcere, Aleksejs Zavorins, Māra Rone-Kupfere, Gerda Pētersone, Lelde Reinberga, Andra Dērveniece, Ilona Hartmane, Ingmārs Mikažāns, Jānis Ķīsis, Sanita Žīgure, Gunita Čalovska, Ilze Upeniece
Medicīna10MaģistrsObligātsElga Sidhoma, Iveta Ivdra, Aleksejs Zavorins, Māra Rone-Kupfere, Gerda Pētersone, Andra Dērveniece, Ilona Hartmane, Ingmārs Mikažāns, Jānis Ķīsis, Sanita Žīgure, Lelde Reinberga, Alise Balcere
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsElga Sidhoma, Iveta Ivdra, Alise Balcere, Aleksejs Zavorins, Māra Rone-Kupfere, Gerda Pētersone, Lelde Reinberga, Andra Dērveniece, Ilona Hartmane, Ingmārs Mikažāns, Jānis Ķīsis, Sanita Žīgure
Medicīna10MaģistrsObligātsElga Sidhoma, Iveta Ivdra, Alise Balcere, Aleksejs Zavorins, Māra Rone-Kupfere, Gerda Pētersone, Lelde Reinberga, Andra Dērveniece, Ilona Hartmane, Ingmārs Mikažāns, Jānis Ķīsis, Sanita Žīgure
Pediatrija10MaģistrsObligātsElga Sidhoma, Iveta Ivdra, Alise Balcere, Aleksejs Zavorins, Māra Rone-Kupfere, Gerda Pētersone, Lelde Reinberga, Andra Dērveniece, Ilona Hartmane, Ingmārs Mikažāns, Jānis Ķīsis, Sanita Žīgure