Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Elga Sidhoma

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:DVK_003LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dermatoloģija un veneroloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elga Sidhoma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dermatoloģijas un veneroloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elga Sidhoma
Kontaktinformācija:Rīga, Baznīcas iela 18, dvkatrsu[pnkts]lv, +371 26194765
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, propedeitikā, iekšķīgās slimībās, infektoloģijā, farmakoloģijā un imunoloģijā.
Mērķis:
Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi par akūti un hroniski norisošām ādas un veneriskajām slimībām, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, ārstēšanas principiem un profilaksi, kā arī nostiprināt pacientu izmeklēšanas prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Āda un tās slimības. Ādas un tās derivātu morfoloģiskās, fizioloģiskās un histoloģiskās pārmaiņas dažādu dermatožu gadījumā. Dermatožu klasifikācijas principi, tās ierosinošie un veicinošie faktori. Ādas kopšanas nozīme ādas slimību profilaksē.Lekcijas1.00auditorija
2Iekšķīgo slimību pazīmes ādā un tās derivātos. Biežāk sastopamo vielu maiņas, endokrinoloģisko, kuņģa-zarnu trakta, sirds-asinsvadu sistēmas un onkoloģisko slimību izpausmes ādā. Vispārēja nieze, tās biežākie iemesli.Lekcijas1.00auditorija
3Jēdziens par ādas imūnām un autoimūnām slimībām, etiopatoģenētiskie aspekti. Ādas alerģiskie vaskulīti, to veidi, klīniskās izpausmes, terapijas principi. Alopēcija, tās veidi, klīniskais raksturojums un ārstēšanas metodes. Vitiligo klīniskās pazīmes, diferenciāldiagnostika, terapijas veidi.Lekcijas1.00auditorija
4Sifilisa, gonorejas u.c. specifisko dzimumorgānu slimību vispārējs raksturojums, klīniskie simptomi, diagnostiskās metodes un ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
5Ādas slimību simptomātika. Pacienta izmeklēšanas pamatprincipi dermatoloģijā un veneroloģijā. Lokālā stāvokļa apraksts. Ādas slimību diagnostikas principi un metodes. Jēdziens par reģionālo dermatoloģiju. Ādas slimību ārstēšanas principi un iespējas. Lokālās un sistēmiskās terapijas principi. Slimības vēstures shēma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Tauku un sviedru dziedzeru slimības: akne, periorāls dermatīts, hidradenīts, rozācija. To epidemioloģija, etiopatoģenēze, Demodex folliculorum patoģenētiskā nozīme, klīniskās izpausmes, diagnostika, diferenciādiagnostika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Ekzematozās reakcijas un dermatīti. To veidi, epidemioloģija, etiopatoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana. Medikamentu izraisītās ādas reakcijas, etiopatoģenēze, veidi, klīniskās izpausmes, biežākie ierosinošie medikamenti un komplikācijas: Stīvensa-Džonsona, Laiela sindromi. Terapijas taktika šo slimību gadījumos. Infekciozi toksiskās eritēmas, to veidi, klīniskais raksturojums un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Papuloskvamozās dermatozes: psoriāze, parapsoriāze, sarkanā mezgliņēde, seborejisks dermatīts. To epidemioloģija, etiopatoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Parazitārās dermatozes (kašķis, pedikuloze, insektu kodumi). Ādas virspusējās bakteriālās infekcijas, to komplikācijas un applaucētās ādas sindroms. Epidemioloģija, patoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnostika, ārstēšana. Laima slimības klīniskās izpausmes uz ādas, diagnostika un terapija. Virspusējās, ādas un tās derivātu, zemādas sēnīšinfekcijas, to klasifikācija pēc lokalizācijas un izraisītāja, epidemioloģija, etiopatoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnostika, ārstēšana, profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Biežākās pūšļveida slimības: pemfigus, pemfigoīds, herpetiformais Dīringa dermatīts. To epidemioloģija, etiopatoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana. Biežākās ādas saistaudu slimības: sklerodermija, dermatomiozīts un sarkanā vilkēde. To epidemioloģija, etiopatoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Biežāk sastopamie labdabīgie ādas veidojumi, ādas ļaundabīgie audzēji, to diferenciāldiagnoze un ārstēšanas iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Seksuāli transmisīvās veneriskās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai. Patstāvīgais darbs – akadēmiskā slimības vēsture.
Vērtēšanas kritēriji:
Akadēmiskā slimības vēsture, vērtēšanas kritēriji: galīgās klīniskās diagnozes noformējums un pamatojums; studējošā personīgais ieguldījums un motivācija darbā ar pacientu; akadēmiskās slimības vēstures satura un formas atbilstība metodiskajiem norādījumiem; studējošā zināšanu un izpratnes par pacienta klīnisko diagnozi rezultējošais vērtējums. Gala vērtējumu veido atzīme Eksāmenā: daudzatbilžu testa vērtējums (40%); situācijas uzdevuma interpretācijas vērtējums (30%); rakstiskās daļas vērtējums – teorētiskais jautājums par apgūto tematiku (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēs definēt ādas un veneriskās slimības, izklāstīt to etiopatoģenēzi un aprakstīt klīniskās izpausmes, kas ļautu tās atpazīt savstarpēji un no citām slimībām. Mācēs formulēt un izskaidrot tālāku diagnostisko un terapeitisko taktiku, jo spēs uzskaitīt un sistematizēt mūsdienu diagnostiskās un ārstnieciskās metodes. Zinās, kā organizēt profilaktiskos un epidemioloģiskos pasākumus kontagiozo dermatožu un seksuāli transmisīvo slimību gadījumos. Spēs atpazīt ļaundabīgos ādas veidojumus un organizēt tālāku rīcības plānu šajos gadījumos.
Prasmes:Students mācēs iegūt dermatoloģisko, veneroloģisko un seksuālo anamnēzi; izmeklēt specifiskas ādas izmaiņas dermatoloģijā; noteikt diagnozi; sastādīt pacienta izmeklēšanas plānu; nozīmēt dažādas izmeklēšanas metodes, pamatojot to nepieciešamību; sastādīt ārstēšanas plānu; izskaidrot pacientam konkrētās slimības cēloņus, norisi, ārstēšanas un profilakses iespējas, nepieciešamību, slimības prognozi.
Kompetences:Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs profesionāli sadarboties ar pacientiem un kolēģiem dermatoloģisko un venerisko slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, ārstniecības un profilakses jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un pacienta tiesības; darboties kā veselības veicinātājs ādas un venerisko slimību sabiedriskās un individuālās profilakses kontekstā; patstāvīgi plānot izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas obligātajā kursā ar jauno mācību vielu, prast izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot gan diagnozi un diferenciāldiagnozi, gan risināmo jautājumu.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Intrakutāna šuveA - Teorētiskais
2Specifisku ādas izmaiņu izmeklēšana dermatoloģijāA - Teorētiskais
3Strukturētas anamnēzes ievākšanaA - Teorētiskais
4Vienkārša atsevišķa ādas šuveA - Teorētiskais
5Vietējā infiltrācijas anestēzijaA - Teorētiskais
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kang S., Amagai M., Bruckner A.L., Enk A.H., Margolis D.J., McMichael A.J., Orringer J.S. Fitzpatrick's Dermatology: 2-Volume Set, 9th Ed. McGraw-Hill Education / Medical, 2019, 1866 p.
2Wolff K., Johnson R.A., Saavedra A.P., Roh E.K. Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology, 8th Ed. McGraw-Hill Education / Medical, 2017, 976 p.
3Bolognia J.L., Schaffer J.V., Cerroni L. Dermatology: 2-Volume Set, 4th Ed. Elsevier, 2018, 2880 p.
4Griffiths C., Barker J., Bleiker T., Chalmers R., Creamer D. Rook's Textbook of Dermatology: 4-Volume Set, 9th Ed. Wiley-Blackwell, 2016, 4696 p.
5Habif T.P. Clinical Dermatology, 6th Ed. Elsevier, 2015, 1064 p.
6Shimizu H. Shimizu's Dermatology, 2nd Ed. Wiley Blackwell, 2017, 664 p.
Papildus literatūra
1Lebwohl M., Heymann W., Berth-Jones J., Coulson I. Treatment of Skin Disease: Comprehensive Therapeutic Strategies, 5th Ed. Elsevier, 2017, 912 p.
2Alikhan A., Hocker T.L.H. Review of Dermatology, 1st Ed. Elsevier, 2018, 518 p.
3Huang W.W., Feldman S.R., Ahn C.S., Lewallen R.S. Dermatology: Illustrated Clinical Cases, 1st Ed. CRC Press, 2016, 273 p.
4Callen J.P., Jorizzo J.L., Zone J., Piette W., Rosenbach M., Vleugels R.A. Dermatological Signs of Systemic Disease, 5th Ed. Elsevier, 2016, 480 p.
5Markowitz O. A Practical Guide to Dermoscopy, 7th Ed. Wolters Kluwer, 2017, 292 p.
6Edwards L., Lynch P.J. Genital Dermatology Atlas and Manual, 3rd Ed. Wolters Kluwer, 2018, 361 p.
7Rubins A. Dermatoveneroloģija. Latvijas Dermatovenerologu asociācija un Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds, 2010, 435 lpp.
8Vasariņš P., Miltiņš A. Klīniskā dermatoveneroloģija. Zvaigzne ABC, 1999, 476 lpp.
9Branta D., Froļenko J., Gūtmane R., Rožkalns V. Dermatoloģija un veneroloģija, I un II daļa. Zvaigzne, 1975, 232 lpp.
10Gūtmane R. Dermatoloģijas bilžu ābece. Rīga: (B. i.), 2002, 109 lpp.
11Mikažāns I. Klīniskie sindromi dermatoloģijā. Terras Media, 1998, 187 lpp.
12Vasariņš P. Akne un psoriāze. Izpratne un ārstēšana. Nacionālais medicīnas apgāds, 2002, 190 lpp.
13Hartmane I. Psoriāze. Rīga: (B. i.), 2004
14Ančupāne I., Hartmane I., Kolontaja I., Mikažāns I. Atopiskais dermatīts. LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 30 lpp.
15Hartmane I. Pūšļu dermatozes. SIA Medicīnas apgāds, 2009, 143 lpp.
16Rubins A. u.c. Seksuāli transmisīvās slimības. Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds, 2001, 194 lpp.
17Vīksna L. u.c. Infekcijas slimības. Medicīnas apgāds, 2011, 588 lpp.
18Hartmane I. u.c. Diagnostiskās un ārstēšanas tehnoloģijas dermatoloģijā. Metodiskie ieteikumi. RSU tipogrāfija, 2005
19Hartmane I., Dērveniece A., Mikažāns I. Ļaundabīgo limfoproliferatīvo audzēju radīto ādas bojājumu klasifikācija, klīniskās pazīmes un diagnostikas principi. Metodiskie ieteikumi. RSU tipogrāfija, 2004
20Hartmane I. u.c. Sifilisa ārstēšana un profilakse. Metodiskie ieteikumi. SIA Nacionālais apgāds, 2004
21Psoriāzes klīniskās vadlīnijas. Rīgas Stradiņa universitāte, 2012, 109 lpp.
22Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas. Rīgas Stradiņa universitāte, 2016, 54 lpp.
Citi informācijas avoti
1https://www-amboss-com.db.rsu.lv/row/campus/2018/rsu-activa…
2http://site.ebrary.com/lib/rsub
3https://accessmedicine.mhmedical.com
4https://www.clinicalkey.com
5http://search.ebscohost.com/
6http://medscape.com
7http://www.rosacea.org