Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Dermatoloģija un veneroloģija

Mērķis

Veidot izpratni par medicīnas disciplīnām, apgūstot galvenās ādas slimības, to etioloģiju, klīniku, taktiku neatliekamās situācijās.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, saskarsmē un ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Students pratīs izskaidrot ādas slimību etioloģiju, klīniku, taktiku neatliekamās situācijās, un pacientu aprūpi.

Prasmes

Studenti spēs izvērtēt ādas slimību etioloģiju, simptomātiku. Spēs rīkoties neatliekamās situācijās.

Kompetences

Studenti spēs veikt pacienta un/vai viņa ģimenes locekļu izglītošanu un spēs pieņemt lēmumus pacienta veselības stāvokļa novērtēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsZinaida Plavoka