Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Alnis Stakle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_175LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Kursa ietvaros studentiem tiek sniegts ieskats digitālās fotogrāfijas pamatos un profesionālajā pielietojumā. Kursā iegūtās zināšanas padziļinās izpratni par digitālo fotogrāfiju komunikācijas nozares aktualitāšu kontekstā. Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar pieejām digitālo attēlu ieguvē un pēcapstrādē, nozīmīgākiem pavērsieniem digitālās fotogrāfijas attīstībā, laikmetīgām tehnoloģiskām un konceptuālām aktualitātēm fotogrāfiju reproducēšanā drukātajā vidē un uz ekrāna.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa tēmā.Lekcijas1.00auditorija
2Digitālo fotokameru un to optikas iespējas un pielietojums profesionālām vajadzībām (ekspozīcija, ISO, diafragma, ekspozīcijas korekcija, kameras režīmi, baltā balanss, RAW, JPG, HDR, krāsu telpa, optikas gaismas spēja, autofokuss, asuma dziļums, utt.).Lekcijas3.00auditorija
3Adobe Photoshop un Lightroom darba vides pielāgošana. Digitālo attēlu formātu (RAW, JPG, TIFF) izvēle un pielietojums profesionāliem mērķiem. RAW failu pēcapstrāde, krāsu un kontrastainības korekcija, krāsaini un melnbalti attēli, to pēcapstrādes iespējas.Lekcijas2.00auditorija
4Failu pēcapstrāde drukai: pigmentdrukai, offsetdrukai (krītots un nekrītots papīrs), lambda, lightjet un C-print. Failu sagatavošana interneta videi.Nodarbības4.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa tēmā.Lekcijas1.00auditorija
2Digitālo fotokameru un to optikas iespējas un pielietojums profesionālām vajadzībām (ekspozīcija, ISO, diafragma, ekspozīcijas korekcija, kameras režīmi, baltā balanss, RAW, JPG, HDR, krāsu telpa, optikas gaismas spēja, autofokuss, asuma dziļums, utt.).Lekcijas2.00auditorija
3Adobe Photoshop un Lightroom darba vides pielāgošana. Digitālo attēlu formātu (RAW, JPG, TIFF) izvēle un pielietojums profesionāliem mērķiem. RAW failu pēcapstrāde, krāsu un kontrastainības korekcija, krāsaini un melnbalti attēli, to pēcapstrādes iespējas.Lekcijas2.00auditorija
4Failu pēcapstrāde drukai: pigmentdrukai, offsetdrukai (krītots un nekrītots papīrs), lambda, lightjet un C-print. Failu sagatavošana interneta videi.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semestra laikā students lasa ieteicamo literatūru un interneta avotus. Gan ar esošajām, gan ar iegūtajām zināšanām studentiem jādalās savā starpā gan lekciju laikā, gan diskusijās ārpus lekcijām, tādējādi attīstot katram savas un visu kopējās zināšanas par fotogrāfijas mediju.
Vērtēšanas kritēriji:
Semināru rakstu darbi – kopsavilkumi; grupu darbi – radošo projektu izstrāde un prezentācijas, patstāvīgās studijas un aktivitāte, informācijas, atziņu apmaiņa nodarbībās, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie: • Izprot, autonomi analizē un izvēlas atbilstoši savām radošajām iecerēm attēlu failu formātus (RAW, JPG, TIFF). • Pārzina failu izšķirtspējas pamatus, krāsu telpu atšķirības un krāsu profilu nozīmi un lietojumu digitālajā attēlošanā. • Pārzina fotografēšanas pamatus.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie: • Prot fotografēt attēlus atbilstoši fotoprojekta koncepcijai. • Prot izvēlēties tehnoloģisko risinājumu atbilstoši fotoprojekta iecerēm.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie: • Prot fotografēt un izmantot fotoaparātā iebūvētās automātiskās un manuālās kontroles programmas. • Patstāvīgi lieto pamatinstrumentus Adobe grupas programmās attēlu pēcapstrādei. Izprot krāsu, kontrasta un krāsu piesātinājuma korekciju pamatus. • Spēj formatēt attēlus dažādām drukas (pigmentdruka, offset, lambda un lightjet) un ekrānvidēm. Spēj izvēlēties un kompetenti vadīt fotogrāfiju noformēšanas un eksponēšanas procesus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Adobe Photoshop CC Classroom, Adobe Press, 2018
2 Adobe InDesign CC Classroom, Adobe Press, 2018
3Adobe Photoshop Lightroom CC, Adobe Press, 2018
4David Busch, David Busch’s Sony Alpha a7R II/a7 II Guide to Digital Photography (The David Busch Camera Guide Series), Rocky Nook, 2016
5David Busch, Canon EOS 6D Mark II Guide to Digital SLR Photography (The David Busch Camera Guide Series), Rocky Nook, 2017
Papildus literatūra
1-
Citi informācijas avoti
1-