Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Sintija Stipre
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar diplomātiskā protokola nozīmi starpvalstu attiecību veidošanā, veidot izpratni par diplomātiskā korpusa amatpersonām un apskatīt lietišķās etiķetes atšķirības dažādās kultūrās.

Priekšzināšanas

Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem jābūt priekšzināšanām par starptautisko attiecību veidošanas pamatprincipiem un attīstību, ārpolitikas veidošanas pamatprincipiem un diplomātijas pamatiem.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par lietišķās etiķetes un diplomātiskā protokola nozīmi oficiālajā saziņā starp valstīm un amatpersonām. Zināšanas par diplomātiskā un konsulārā dienesta struktūru, goda konsulu kompetenci. Zināšanas par oficiālo dāvanu izvēles kritērijiem un pasniegšanas etiķeti, zināšanas par oficiālas ēdienreizes rīkošanas principiem, kā arī goda viesa lomu un pienākumiem. Studenti iegūs zināšanas par sēru etiķeti, tostarp līdzjūtību grāmatas noformēšanu un līdzjūtības izteikšanas etiķeti. Studentiem tiks sniegtas zināšanas par uzvedību pieņemšanā. Studenti iegūs zināšanas par vizītkaršu veidiem un to lietošanas etiķeti, par telefonsarunu etiķeti, zināšanas par apģērbu kodiem. Teorētiskās zināšanas tiks nostiprinātas semināros, veicot praktiskus uzdevumus.

Prasmes

Prasmes piemērot uzvedības normas un neverbālos žestus oficiālajā komunikācijā ar dažādu valstu oficiālajiem pārstāvjiem gan biznesa, gan diplomātiskajā vidē. Prasme organizēt oficiālus pasākumus, vizītes un ēdienreizes, prasme protokolāri sagaidīt un apkalpot viesus, sastādīt lietišķās sarakstes dokumentu un veikt protokolāro saraksti. Prasme veidot karogu rindu saskaņā ar etiķeti un sastādīt personu grupu oficiālajam foto.

Kompetences

Studiju kursa ietvaros studenti papildinās savu kompetenci diplomātiskajā protokolā kā īpašā starpvalstu attiecību regulējošā normu kopumā, iegūs priekšstatu par tā nozīmi un praktisko izpausmi, kā arī iegūs plašākas kompetences par lietišķās etiķetes nozīmi biznesa komunikācijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE5BakalaursIerobežota izvēleSintija Stipre