Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ilze Blūmentāle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas par rīšanas fizioloģiju, rīšanas traucējumu (disfāgijas) cēloņiem, diagnostikas iespējām, klīniskām izpausmēm un terapijas iespējām pieaugušajiem un bērniem.

Priekšzināšanas

Anatomija, normālā fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs izklāstīt rīšanas traucējumu etioloģiju un patoģenēzi;
• varēs nosaukt disfāgijas klasifikācijas veidus;
• spēs aprakstīt disfāgijas klīniskās izpausmes un komplikācijas pieaugušajiem un bērniem;
• jaudās formulēt disfāgijas terapijas iespējas un virzienus.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs veikt disfāgijas klīnisko pazīmju izvērtēšanu pieaugušajiem un bērniem;
• spēs novērtēt rīšanas traucējumus izmantojot neinstrumentālas izvērtēšanas metodes;
• novērtēs mutes motoro kontroli;
• sastādīs terapijas plāna virzienus disfāgijas gadījumā;
• spēs plānot un ieteikt vingrinājumus disfāgijas gadījumā pieaugušajiem un bērniem.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas par disfāgiju un, pielietojot prasmes, novērtēt, plānot un veikt rīšanas traucējumu terapiju pieaugušajiem un bērniem audiologopēda kompetences robežās.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija7BakalaursObligātsIlze Blūmentāle, Santa Salaka