Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_044LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, normālā fizioloģija.
Mērķis:
Iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas par rīšanas fizioloģiju, rīšanas traucējumu (disfāgijas) cēloņiem, diagnostikas iespējām, klīniskām izpausmēm un terapijas iespējām pieaugušajiem un bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Disfāgijas definīcija. Fizioloģiska rīšanas procesa anatomija un fizioloģija pieaugušajiem. Disfāgijas cēloņi. Disfāgijas klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
2Disfāgijas izzināšana. Disfāgijas klīniskās pazīmes pieaugušajiem. Anatomiskās un fizioloģiskās vecuma izmaiņas, kas ietekmē rīšanas procesu.Lekcijas1.00auditorija
3Fizioloģiska zīšanas un rīšanas procesa anatomija un fizioloģija bērniem. Rīšanas traucējumu cēloņi bērniem. Rīšanas traucējumu klīniskās pazīmes bērnu vecumā. Terapijas iespējas rīšanas traucējumu gadījumā bērniem.Lekcijas1.00auditorija
4Rīšanas traucējumu novērtēšana audiologopēda kompetences ietvaros. * anamnēze – datu ievākšana un analīze * mutes motorās kontroles novērtēšana * jušanas novērtēšana mutes dobumā * rīšanas refleksu novērtēšanaNodarbības1.00auditorija
5Tests par lekciju tēmām. Rīšanas traucējumu novērtēšana un diagnosticēšana audiologopēda kompetences ietvaros. * ūdens norīšanas tests * cervikālā auskultācija * rīšanas traucējumu diagnostikas instrumentālās metodes – video ierakstu analīze.Nodarbības1.00auditorija
6Terapijas iespējas rīšanas traucējumu gadījumos pieaugušajiem. Tiešā un netiešā terapija rīšanas traucējumu gadījumos. Terapijas paņēmienu praktiska demonstēšana.Nodarbības1.00auditorija
7* disfāgijas terapijas plānošana pieaugušajiem * īstermiņa un ilgtermiņa terapijas plāna veidošana * tiešās un netiešās rīšanas traucējumu terapijas iespējas pieaugušajiem * klīniskā gadījuma analīzeNodarbības1.00auditorija
8* Ēšanas iemaņu apguves posmi zīdaiņa un bērna vecumā * Ēšanas/rīšanas traucējumu izzināšana bērniem * Ēšanas/rīšanas traucējumu pazīmes bērniem dažādos vecumposmos un dažādu saslimšanu gadījumos * Terapijas iespējasNodarbības1.00auditorija
9* Terapijas iespējas bērniem rīšanas traucējumu gadījumos * Klīniskā gadījuma analīze – zinātnisko rakstu analīze (rīšanas traucējumi pieaugušajiem un bērniem). Pāru darbs.Nodarbības1.00auditorija
10Uz pierādījumiem balstītas terapijas iespējas rīšanas traucējumu gadījumos. Grupas prezentācija – terapijas prezentācija, zinātniskā raksta analīze, terapijas demonstrēšana, terapijas apguve.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Klīniskā gadījuma analīze – Zinātniskā raksta analīze un prezentācija (pāru darbs). Patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem par dotajām tēmām. Uz pierādījumiem balstītu terapijas paņēmienu prezentācija – zinātnisko rakstu analīze, terapijas prezentācija, terapijas paņēmiena praktiska demonstrācija un apguve.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Piedalīšanās nodarbībās. 2. Pāru darbs – zinātniskā raksta analīze un prezentācija (Klīniskā gadījuma analīze). 3. Ieskaitīti divi testi studiju kursa apguves laikā. 4. Grupu darbs – uz pierādījumiem balstītas terapijas metožu prezentācija. 5. Veiksmīgi nokārtots gala pārbaudījums – rakstisks tests un klīniskā gadījuma analīze.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs izklāstīt rīšanas traucējumu etioloģiju un patoģenēzi; • varēs nosaukt disfāgijas klasifikācijas veidus; • spēs aprakstīt disfāgijas klīniskās izpausmes un komplikācijas pieaugušajiem un bērniem; • jaudās formulēt disfāgijas terapijas iespējas un virzienus.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs veikt disfāgijas klīnisko pazīmju izvērtēšanu pieaugušajiem un bērniem; • spēs novērtēt rīšanas traucējumus izmantojot neinstrumentālas izvērtēšanas metodes; • novērtēs mutes motoro kontroli; • sastādīs terapijas plāna virzienus disfāgijas gadījumā; • spēs plānot un ieteikt vingrinājumus disfāgijas gadījumā pieaugušajiem un bērniem.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas par disfāgiju un, pielietojot prasmes, novērtēt, plānot un veikt rīšanas traucējumu terapiju pieaugušajiem un bērniem audiologopēda kompetences robežās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Thomas Murry , and Ricardo L. Carrau. Clinical Management of Swallowing Disorders, 2012-03-01
2Claire Langdon, Karen Jardine, Julie Cichero. The essential dysphagia handbook: real life decisions, mindmapping and more, [United States: CreateSpace], c2013.
3John C. Rosenbek, and Harrison N. Jones, Dysphagia in Movement Disorders, 2007-11-01
4Nicole Watts Pappas, and Sharynne McLeod, Working with Families in Speech-Language Pathology, 2008-11-01
5Logemann J.A., Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders Pro ed; 2 Sub edition (November 1998)
6Maria H Provencio-Arambula, Dora Provencio, and M N Hegde, Assessment of Dysphagia in Adults: Resources and Protocols in English and Spanish, 2015-05-27
7Daniels, Stephanie K. Huckabee, Maggie Lee. Dysphagia Following Stroke. Second edition. San Diego, CA : Plural Publishing, Inc. 2014
Papildus literatūra
1Apinis P. Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati.- Cēsis: SIA apgāds Jāņa sēta
Citi informācijas avoti
1http://dysphagia.com/
2http://www.dysphagiaonline.com/Pages/home.aspx
3http://www.dysphagiaresearch.org/
4http://www.dysphagiaresearch.org/