Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Jana Duhovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Attīstīt prasmi izvēlēties un lietot metodes un tehnikas atbilstoši situācijai, klientu/pacientu grupas specifikai, radīt maģistrantiem iespēju apgūt drāmas terapijas metodes un tehnikas darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, attīstīt prasmes atbilstoši izmantot terapeitiskās intervences un tehnikas terapeitiskajā procesā.

Priekšzināšanas

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Personības un attīstības psiholoģija, Individuālā konsultēšana mākslu terapijā, Drāmas terapija I.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie apraksta un salīdzina dažādus drāmas terapijas virzienus un izskaidro drāmas terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām. Apraksta grupas un individuālo drāmas terapijas procesa specifiku. Pamato dažādu drāmas terapijas metožu un tehniku izvēli kontekstā ar pacientu grupu. Analizē drāmas terapijas procesa struktūru.

Prasmes

Prot izvēlēties drāmas terapijas metodes un tehnikas atbilstoši dažādām klientu/pacientu grupām, drāmas terapijas mērķim un tās pielietot terapeitiskā situācijā, daļēji prot noformēt protokolus. Pielieto drāmas terapijas metodes un tehnikas saskaņā ar drāmas terapijas mērķi, vada drāmas terapijas procesu, analizē drāmas terapijas dinamiku un interpretē iegūtos rezultātus. Empātiski atspoguļo, pieskaņojas klientam/pacientam un pakāpeniski neverbāli veido attiecības, sniedz klientam/pacientam verbālo un neverbālo atbalstu. Argumentēti diskutē par drāmas terapijas pieejām.

Kompetences

Pieredze drāmas terapijas metožu un tehniku izvēlē, drāmas terapijas procesa vadīšanā grupā un individuāli. Maģistrants demonstrē spēju analizēt drāmas terapijas procesu, savas darbības ar pacientu stiprās un vājās puses, ir pašrefleksijas pieredze.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija4MaģistrsIerobežota izvēleMaija Romaško-Burkevica, Agne Rožlapa-Junkere
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija3MaģistrsIerobežota izvēleMaija Romaško-Burkevica, Agne Rožlapa-Junkere