Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Māris Andžāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politika

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt pārskatu par drošības pārvaldību Eiroatlantiskajā telpā un ārpus tās. Lielākā uzmanība kursā tiks veltīta bruņošanās un atbruņošanās jautājumiem un aktualitāti (at)gūstošām karadarbības vidēm. Caur šīm prizmām tiks apskatīti virkne citu starptautisko drošības studiju un starptautisko attiecību jautājumu.

Tā kā maģistra programmas pēdējais semestris būs veltīts maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai, kursa sākumā notiks metodiskais seminārs par maģistra darba izstrādi. Tā mērķis ir palīdzēt studentiem attīstīt sava maģistra darba tematu, kā arī iepazīstināt ar maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas procesu.
Tālāk notiks studiju kursa pirmā lekcija, kas dos vispārīgu retrospektīvu un perspektīvu ieskatu bruņotos konfliktos, kā arī bruņoto spēku attīstībā reģionālā un globālā līmenī.
Kurss turpināsies ar starptautiskās drošības studiju apskatu teorētiskā perspektīvā. Šajā blokā tiks analizēti galvenie starptautiskās drošības koncepti un teorijas.
Kursa nākamajā fāzē tiks piedāvāts apskats par masu iznīcināšanas ieročiem, kā arī šīs jomas atbruņošanās un bruņojuma kontroles jautājumos. Šajā fāzē attiecīgi tiks apskatīti bioloģiskie, ķīmiskie, radioloģiskie un kodolieroči, kā arī ar tiem saistīto konvencionālo ieroču jautājumi.
Kursa lekciju sadaļu noslēgs drošības pārvaldības jautājumi divās nozīmību (at)gūstošās vidēs – kosmosā un kibertelpā.
Kursa noslēdzošā sadaļa norisināsies semināru formā. Tajos studenti prezentēs un apspriedīs individuālos projektus (īsziņojumus) par specifiskākiem ar kursu saistītiem jautājumiem.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas par starptautisko drošību.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais demonstrē padziļinātas zināšanas par drošības pārvaldības evolūciju, mūsdienu Eiroatlantiskās telpas un plašāka reģiona drošības pārvaldības struktūru darbību, tostarp par to uzbūvi, institūcijām, lēmumu pieņemšanas procesiem un praksēm un mijiedarbību starp institūcijām.

Prasmes

Spēja saprast drošības pārvaldības formālās un neformālās darbības pamataspektus kā institūciju ietvaros, tā ārpus tām. Spēja profesionāli izskaidrot dažādus drošības pārvaldības modeļus dažādām auditorijām.

Kompetences

Padziļināta sapratne drošības pārvaldības teorētisko un praktisko darbību dažādos analīzes līmeņos.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng3MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM3MaģistrsIerobežota izvēle