Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Intra Kļaviņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:DUGK_017LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Intra Kļaviņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Rezeberga
Kontaktinformācija:Rīga, Miera iela 45, Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Dzemdību nams, dzgkatrsu[pnkts]lv, dzgkatrsu[pnkts]lv, +371 67293837
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, starppersonu saskarsme veselības aprūpē.
Mērķis:
Palīdzēt studentiem apgūt pamatzināšanas par sievietes reproduktīvās veselības veicināšanu un saglabāšanu, aprūpes īpatnībām dažādos sievietes dzīves periodos. Radīt izpratni par fizioloģiskas grūtniecības dzemdību un pēcdzemdību norisi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sievietes seksuālā un reproduktīvā veselība, statistikas rādītāji. Sievietes dzīves periodi, aprūpes īpatnības.Lekcijas2.00auditorija
2Sievietes dzimumorgānu anatomija un fizioloģija. Menstruālais cikls.Nodarbības2.00auditorija
3Ginekoloģiskā anamnēze. Vaginālā izmeklēšana. Citoloģiskās iztriepes paņemšana.Nodarbības2.00auditorija
4Krūts vēža, dzemdes kakla un kolorektālā vēža organizētā skrīningdiagnostika. Krūšu pašizmeklēšana.Nodarbības2.00auditorija
5MK noteikumi par grūtnieču aprūpi. Faktori, kas ietekmē grūtniecības un augļa attīstības gaitu – infekcijas, medikamenti, nikotīns. Riska grupas grūtnieces.Lekcijas2.00auditorija
6Fizioloģiskās izmaiņas grūtniecības laikā.Lekcijas2.00auditorija
7Antenatālā aprūpe (augļa i/ut. stāvokļa novērtēšana – US)Lekcijas2.00auditorija
8Antenatālā aprūpe (gravidogramma, f/ut mērījumi)Nodarbības2.00auditorija
9Iegurņa kaulainā daļa. Nobrieduša augļa galva. Augļa galvas un ķermeņa izmēri. Augļa galvas segmenti.Nodarbības2.00auditorija
10Fizioloģiskas dzemdības.Lekcijas2.00auditorija
11Dzemdību biomehānisms pakauša priekšguļas priekšējā veida gadījumāNodarbības2.00auditorija
12Fizioloģiska pēcdzemdību norise.Nodarbības2.00auditorija
13Jaundzimušā adaptācijas perioda atvieglošana un pēcdzemdību aprūpeNodarbības2.00auditorija
14Zīdīšanas taktikaNodarbības2.00auditorija
15Augļa intrauterīnā stāvokļa izvērtējums - KTGNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi sagatavo prezentācijas par dzemdes kakla, krūts un kolorektālā vēža skrīningdiagnostiku.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiks vērtēta studentu līdzdarbība nodarbībās, iknedēļas testu kvalitāte, savlaicīgi sagatavotas prezentācijas un referāti.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj izklāstīt par galvenajiem reproduktīvās veselības un dzemdību palīdzības kvalitātes rādītājiem, spēj pastāstīt par sievietes dzīves periodiem un formulēt galvenās aprūpes vajadzības šajos periodos, zin kā savākt reproduktīvo anamnēzi, veikt vaginālo izmeklēšanu un paņemt citoloģisko iztriepi, var raksturot fizioloģiskās izmaiņas grūtniecības laikā, var aprakstīt fizioloģisku dzemdību un pēcdzemdību norisi.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs ievākt ginekoloģisko anamnēzi, veikt vaginālo apskati un paņemt citoloģisko iztriepi. Praktiski spēs nozīmēt un izskaidrot izmeklējumu rezultātus grūtniecei antenatālās aprūpes laikā fizioloģiski noritošas grūtniecības gadījumā, mācēs identificēt riska faktorus, lai novērstu patoloģisku grūtniecības norisi. Pratīs demonstrēt fizioloģisku dzemdību gaitu un novērtēt pēcdzemdību periodu. Spēs demonstrēt krūts barošanas pamatprincipus.
Kompetences:Studenti spēj izskaidrot pacientēm skrīnigdiagnostikas testu nepieciešamību, identificēt grūtniecības riska faktorus, veikt pamata antenatālo aprūpi - nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus, nodrošināt optimālu pēcdzemdību aprūpi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D.Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2016
2Ginekoloģija, I. Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, Rīga, 2013
Papildus literatūra
1Williams Obstetrics, atkārtoti izdevumi.
Citi informācijas avoti
1Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā – www.ginasoc.lv
2RSU bibliotēkas resursi www.pubmed.com
3Lekciju materiāls