Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Intra Kļaviņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iepazīties ar galvenajām sievietes reproduktīvās veselības problēmām dzīves laikā, grūtnieču uzraudzības nozīmi sievietes un bērna veselības saglabāšanā, aprūpes principiem pēcdzemdību periodā, ieskaitot ģimenes plānošanas principiem, izprast galvenās izmeklēšanas metodes ginekoloģijā, operācijas dzemdniecībā un ginekoloģijā, pacientu sagatavošanu tām un pēcoperācijas perioda vadīšanas principus.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, starppersonu saskarsme veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot galvenās reproduktīvās veselības problēmas dažādos sievietes dzīves periodos, zina medikamentu nozīmēšanas principus grūtniecēm, prot paskaidrot galvenās izmeklēšanas un operatīvās ārstēšanas metodes ginekoloģijā, spēj paskaidrot grūtnieces antenatālās aprūpes principus, neinfekciju slimību izplatīšanās ierobežošanas principus un galvenos pēcdzemdību perioda vadīšanas principus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs ievākt ginekoloģisko anamnēzi, paņemt dzemdes kakla citoloģisko iztriepi, pieņemt fizioloģiskas dzemdības un novērtēt jaundzimušo pēc piedzimšanas.

Kompetences

Būt par komandas locekli sievietes reproduktīvās veselības aprūpē.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.