Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Mārtiņš Daugulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politika

Mērķis

Sniegt padziļinātas zināšanas par e-pārvaldības jeb digitālās pārvaldības vai elektroniskās pārvaldības uzbūvi.
E-pārvaldība ir interneta un citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, lai sniegtu valsts pakalpojumus, kā arī nodrošinātu saziņas kanālus iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citu valstu institūcijām.
Virkne vietējo, valsts līmeņa, federālu un pārvalstisku organizāciju un starptautisko institūciju ir attīstījušas tiešsaistes klātbūtni dažādos līmeņos sākot no vienkāršas informācijas līdz kompleksiem pakalpojumiem. Tie kopumā ir pazīstami kā e-pakalpojumi.
Kursā plānots apskatīt virkni jautājumu, kas saistīti ar e-pārvaldības politiskajiem procesiem un informācijas politiku, par sabiedrības iesaisti un to lomu e-pārvaldības lietošanā, par šādu pakalpojumu piekļuves izaicinājumiem, par e-pārvaldības izvērtēšanu, par institūciju atbalstu e-pārvaldībā, kā arī par sociālās tīkošanas un e-pārvaldības pielietošanu, u.tml.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas par pārvaldības un komunikācijas teorijām.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas zināšanas par e-pārvaldības uzbūvi mūsdienu un nākotnes kontekstā, tostarp politisko lēmumu kontekstā, kā arī par e-pārvaldības metodēm un veidiem.

Prasmes

Spēja analizēt vizdažādākos ar e-pārvaldību saistītos jautājumus, tostarp nozares literatūru, kā arī e-pārvaldību plašākā politiskā kontekstā.

Kompetences

Spēja izvērtēt e-pārvaldības instrumentus un noteikt to lomu e-pārvaldības vidē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng3MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM3MaģistrsIerobežota izvēle