Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Lelde Metla-Rozentāle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika; Salīdzinošā politika

Mērķis

1. iepazīstināt studentus ar salīdzinošās politikas konceptu, tā izveidi, attīstību, mērķiem, metodēm un pielietojuma iespējām, jeb sniegt atbildi uz jautājumu - KĀ VEIKT SALĪDZINOŠO ANALĪZI?;

2. sniegt priekšstatu par salīdzinošās politikas izpētes objektiem, to mijiedarbību, atkarību no ārējās vides faktoriem un ietekmi uz valstu darbību, jeb sviegt atbildi uz jautājumu - KO VAR/ DĪKST SALĪDZINĀT?;

3. izveidot praktisku un metodisku gatavību, salīdzinošās izpētes īstenošanai, balstoties uz mūsdienu starptautiskajā politikā aktuāliem piemēriem - Eiropas vadošo lielvalstu izpēte - Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Itālijas un Spānijas politisko sistēmu salīdzinošā analīze.

Priekšzināšanas

Vispārējas zināšanas politikas zinātnē un ES jautājumos.

Rezultāti

Zināšanas

Šī kursa ietvaros, studenti apgūs nepieciešamās zināšanas par to, kā veikt politisko sistēmu (valstu) vai atsevišķu tās elementu salīdzinošo izpēti – novērtētu dažādu valstu politisko pieredzi un izdarītu secinājumus par kopsakarībām. Kā arī apgūs Eiropas vadošo lielvalstu politisko sistēmu izveides vēsturi, uzbūvi un perspektīvos attīstības virzienus.

Prasmes

Šī kursa ietvaros, studenti apgūs nepieciešamās iemaņas, lai patstāvīgi veiktu politisko sistēmu (Eiropas lielvalstu) vai atsevišķu tās elementu salīdzinošo izpēti – novērtētu dažādu valstu politisko pieredzi un izdarītu secinājumus par kopsakarībām.

Kompetences

Studenti spēs pielietot salīdzinošās analīzes principus, metodes un modeļus plaša spektra politikas zinātnes jautājumu izpētei, kas vērsti uz Eiropas lielvalstu darbības un stabilitātes līdzību un atšķirību identifikāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE3BakalaursObligātsLelde Metla-Rozentāle