Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Kārlis Bukovskis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)

Mērķis

Šis kurss ir vērsts uz konceptuālu un praktisku mācīšanos, un diskusijām par izaicinājumiem ES un dalībvalstīm, īpaši mazajām, mūsdienu globālajā politiskajā ekonomikā. Tajā ES aplūkota gan kā starptautiskās ekonomikas dalībniece, gan kā valsts ekonomisko un politisko interešu īstenošanas struktūra. Paredzams, ka kursa gaitā studenti attīstīs izpratni un zināšanas, kā arī spēs izsekot dažādu starptautiskās (globālās un reģionālās) ekonomiskās integrācijas procesu izcelsmei; varēs apspriest starptautisko finanšu un monetāro sistēmu pamatiezīmes, kā arī to ietekmi uz valsts ekonomikas politiku un valsts ekonomisko attīstību; un varēs diskutēt par ES un tās dalībvalstu ietekmi globālajā ekonomiskajā sistēmā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas ekonomiskajos procesos un konceptos. Zināšanas starptautiskajās politiskajās attiecībās.

Rezultāti

Zināšanas

• Studenti veidos izpratni par mūsdienu finanšu struktūrām un to izcelsmi.
• Studenti varēs noteikt ES galvenās ekonomiskās iezīmes.
• Studenti sapratīs, kā mazā valsts iesaistās pasaules ekonomikas sistēmā.
• Studenti varēs izvērtēt Latvijas monetāro un fiskālo politiku.

Prasmes

• Studenti varēs izsekot dažādu starptautiskās (globālās un reģionālās) ekonomiskās integrācijas procesu izcelsmei.
• Studenti varēs apspriest starptautisko finanšu un monetāro sistēmu pamatiezīmes un to ietekmi uz valsts ekonomikas politiku un valsts ekonomikas attīstību.
• Studenti varēs apspriest Eiropas Savienības iestādes, to darbību un ietekmi, ko tās nodrošina pasaules ekonomikas sistēmas valstīm.

Kompetences

• Studentiem būs vispārēja izpratne par Eiropas Savienības ietekmi, globālajiem finanšu tirgiem un uzņēmējdarbības dalībniekiem.
• Studentiem būs izpratne par Eiropas Savienības iestādēm un lēmumu pieņemšanu ES.
• Studenti varēs analizēt tirgus parādības starptautiskajā politikā un iepazīstināt ar saviem secinājumiem.
• Studenti varēs paust saskaņotu un labi argumentētu nostāju pasaules ekonomikas jautājumos un aizstāvēt savu viedokli debatēs.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng1MaģistrsObligāts
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM1MaģistrsObligāts