Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ilze Bērziņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veicināt sapratni un teorētiskās zināšanas par cilvēktiesību jēdzienu kopumā, kā arī izprast cilvēktiesību aizsardzības mehānismus Eiropā un starptautiskajā līmenī. Kursa beigās katram studentam ir jābūt skaidrībai par to, kādi ir šo mehānismu mērķi un kā tie darbojas.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas cilvēktiesību un valsts pārvaldes jautājumos un pamatzināšanas par cilvēktiesību aktualitātēm Latvijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši zināšanas par cilvēktiesību uzraudzības mehānismiem Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē, cilvēktiesību aizsardzības formām un metodēm (dalībvalstu ziņojumi, vizītes uz dalībvalstīm, individuālās un kolektīvās sūdzības, tiesu spriedumi, NVO gada ziņojumi u.c).
Studenti spēj patstāvīgi izmantot teoriju (atrast, lasīt un analizēt aktuālos cilvēktiesību dokumentus un zināt, kādas ir galvenās cilvēktiesību aizsardzības institūcijas). Studenti iegūst problēmu risināšanas prasmes – atrast, lasīt un atbilstīgi izvēlētajai tēmai analizēt nepieciešamos starptautisko organizāciju ziņojumus un tiesu spriedumus oficiālajās valsts un starptautisko organizāciju intereneta vietnēs, lai izmantotu šo informāciju sava viedokļa pamatošanai (iesakot risinājumus vai ieteikumus, kā uzlabot konkrēto cilvēktiesību ievērošanu).
Pēc kursa apgūšanas studentiem jāspēj argumentēti izskaidrot (atsaucoties uz kursa laikā apgūtajiem resursiem) un aizstāvēt savu viedokli par cilvēktiesību jautājumiem ES dalībvalstīs gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs identificēt cilvēktiesību parkāpumus un rast risinājumus cilvēktiesību aizskārumu novēršanai (zinot, kur un kā vērsties ar sūdzību vai prasību – izmantot situācijas risināšanai pieejamos cilvēktiesību aizsardzības mehānismus). Prasme ne tikai pateikt savu viedokli par konkrētu cilvēktiesību jautājumu, bet arī pamatot to ar oficiālajiem ziņojumiem un citiem informācijas avotiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs saskatīt tālāku savas profesionālās pilnveides virzību, pilnveidot teorētiskās zināšanas un profesionālo darbību.
Studenti spēs kompeteneti izmantot tiesu spriedumus un ziņojumus par cilvēktiesību situāciju dalībvalstīs, lai rakstītu kvalitatīvu maģistra darbu vai risinātu profesionālos problēmjautājumus un pamatot savu viedokli par doto cilvēktiesību jautājumu radoši un atsaucoties uz oficiālajiem valsts un starptautiskajiem resursiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa 3MaģistrsObligātsIlze Bērziņa
Tiesību zinātne, TZMjvpz2MaģistrsObligātsIlze Bērziņa