Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aldis Lieljuksis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_042LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas par Latvijas Republikas darba tiesībām.
Mērķis:
Sekmēt jurista izpratni par Eiropas Savienības darba tiesību attīstību un sistēmu, kā arī sekmēt spēju orientēties jautājumos, kas saistīti ar starptautisko darba tiesību praktisko piemērošanu, dot iespējas bagātināt teorētiskās zināšanas. Kurss ietver pamatzināšanas tiesību zinātnē, Eiropas Savienības tiesībās un darba tiesībās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Eiropas Savienības darba tiesību jēdziens, sistēma, vēsture. Tiesību avoti. 1. ES darba tiesību jēdziens un attīstības vēsture. 2. ES darba tiesību sistēma. 3. Darba tiesību avoti nacionālajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās. Regulas. Direktīvas. Lēmumi. Ieteikumi un atzinumi. Starptautiskie dokumenti. Tiesu prakse.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Eiropas Savienības darba tiesību vispārējie nosacījumi un principi. 1. Pamattiesības darba jomā Eiropas Savienībā: 1.1. tiesības uz darbu; 1.2. diskriminācijas aizliegums; 1.3. tiesības apvienoties; 1.4. tiesības uz kolektīvām pārrunām; 1.5. darbinieku pārstāvju tiesības; 1.6. tiesības streikot. 2. ES darba tiesību principi: 2.1. darbinieku brīva kustība ES, ierobežojumi; 2.2. vienlīdzīgas attieksmes princips.Lekcijas1.00auditorija
3Kolektīvo darba tiesību aspekti jeb sociālais dialogs Eiropas Savienības darba tiesībās. 1. Sociālā dialoga būtība, tā nacionālais un pārnacionālais raksturs. 2. Kolektīvais darba līgums jeb koplīgums: 2.1. kolektīvā darba līguma jēdziens; 2.2. kolektīvā līguma puses, saturs, forma; 2.3. kolektīvā līguma noslēgšanas un grozīšanas kārtība. 3. Arodbiedrību un asociāciju brīvība: 3.1. tiesības apvienoties; 3.2. pārrunas un konfliktu risināšanas iespējas; 3.3. streiks un lokauts.Nodarbības1.00auditorija
4Darba līgumi: 1. Darba līguma jēdziens. 2. Darba līguma tiesiskais regulējums: 2.1. direktīva 91/533; 2.2. direktīva 1999/70. 3. Darba līgumu noslēgšanas nosacījumi. 4. Darba attiecību pārtraukšana pēc darba devēja iniciatīvas: 4.1. individuālā atlaišana; 4.2. kolektīvā atlaišana.Lekcijas1.00auditorija
5Darba un atpūtas laiks. 1. Darba laika jēdziens. 2. Darba laika tiesiskais regulējums: 2.1. rekomendācija 75/457; 2.2. direktīva 93/104; 2.3. direktīva 2003/88. 3. Atpūtas laika jēdziens un tiesiskais regulējums: 3.1. pārtraukumi darbā; 3.2. atvaļinājumi. Tēmas diskusijām: • Līguma noslēgšanas problemātika nacionālajās tiesībās. • Darba laika problemātika specializētajās profesijās.Lekcijas1.00auditorija
6Darbinieku tiesiskā aizsardzība uzņēmuma reorganizācijas gadījumā. 1. Darbinieku aizsardzības darba devēja maksātnespējas un bankrota gadījumā – direktīva 80/987. 2. Darbinieka aizsardzības uzņēmuma īpašnieka maiņas gadījumā – direktīva 2001/23.Nodarbības1.00auditorija
7Vispārējās darba aizsardzības prasības. 1. Darbinieka darba aizsardzības vispārīgie principi Eiropas Savienībā – direktīva 89/391. 2. Darba aizsardzības tiesiskais regulējums atsevišķās nozarēs. Tēmas diskusijām: • Vienotais darba tirgus un tiesiskais regulējums darbinieku aizsardzībai uzņēmuma reorganizācijas gadījumā. • Droša darba vide un darbinieka atbildība. • Droša darba vide ātrās reaģēšanas dienestos Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
8Īpašie nosacījumi darba attiecībās (sievietes, jaunieši, invalīdi u.c.). 1. Sieviešu un jauniešu aizsardzība Eiropas Savienības darba tiesībās: 1.2. direktīva 92/85; 1.2. direktīva 96/34. 2. Jauniešu darba aizsardzības prasības – direktīva 94/33. 3. Invalīdu nodarbinātība. 4. Vecu cilvēku nodarbinātība.Nodarbības1.00auditorija
9Tiesu prakse darba tiesību jautājumos. 1. ES kopienas tiesa. 2. Tiesu prakses nozīme nacionālajās tiesībās. Tēmas diskusijām: • Sieviešu tiesību aizsardzība darba attiecībās. • Invalīdi un veci cilvēki darba tirgū – slogs vai atvieglojums valstij? • Eiropas novecošanas problemātika.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Eiropas Savienības darba tiesību jēdziens, sistēma, vēsture. Tiesību avoti. 1. ES darba tiesību jēdziens un attīstības vēsture. 2. ES darba tiesību sistēma. 3. Darba tiesību avoti nacionālajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās. Regulas. Direktīvas. Lēmumi. Ieteikumi un atzinumi. Starptautiskie dokumenti. Tiesu prakse.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
2Eiropas Savienības darba tiesību vispārējie nosacījumi un principi. 1. Pamattiesības darba jomā Eiropas Savienībā: 1.1. tiesības uz darbu; 1.2. diskriminācijas aizliegums; 1.3. tiesības apvienoties; 1.4. tiesības uz kolektīvām pārrunām; 1.5. darbinieku pārstāvju tiesības; 1.6. tiesības streikot. 2. ES darba tiesību principi: 2.1. darbinieku brīva kustība ES, ierobežojumi; 2.2. vienlīdzīgas attieksmes princips.Lekcijas0.50auditorija
3Kolektīvo darba tiesību aspekti jeb sociālais dialogs Eiropas Savienības darba tiesībās. 1. Sociālā dialoga būtība, tā nacionālais un pārnacionālais raksturs. 2. Kolektīvais darba līgums jeb koplīgums: 2.1. kolektīvā darba līguma jēdziens; 2.2. kolektīvā līguma puses, saturs, forma; 2.3. kolektīvā līguma noslēgšanas un grozīšanas kārtība. 3. Arodbiedrību un asociāciju brīvība: 3.1. tiesības apvienoties; 3.2. pārrunas un konfliktu risināšanas iespējas; 3.3. streiks un lokauts.Nodarbības0.50auditorija
4Darba līgumi: 1. Darba līguma jēdziens. 2. Darba līguma tiesiskais regulējums: 2.1. direktīva 91/533; 2.2. direktīva 1999/70. 3. Darba līgumu noslēgšanas nosacījumi. 4. Darba attiecību pārtraukšana pēc darba devēja iniciatīvas: 4.1. individuālā atlaišana; 4.2. kolektīvā atlaišana.Lekcijas0.50auditorija
5Darba un atpūtas laiks. 1. Darba laika jēdziens. 2. Darba laika tiesiskais regulējums: 2.1. rekomendācija 75/457; 2.2. direktīva 93/104; 2.3. direktīva 2003/88. 3. Atpūtas laika jēdziens un tiesiskais regulējums: 3.1. pārtraukumi darbā; 3.2. atvaļinājumi. Tēmas diskusijām: • Līguma noslēgšanas problemātika nacionālajās tiesībās. • Darba laika problemātika specializētajās profesijās.Lekcijas0.50auditorija
6Darbinieku tiesiskā aizsardzība uzņēmuma reorganizācijas gadījumā. 1. Darbinieku aizsardzības darba devēja maksātnespējas un bankrota gadījumā – direktīva 80/987. 2. Darbinieka aizsardzības uzņēmuma īpašnieka maiņas gadījumā – direktīva 2001/23.Nodarbības0.50auditorija
7Vispārējās darba aizsardzības prasības. 1. Darbinieka darba aizsardzības vispārīgie principi Eiropas Savienībā – direktīva 89/391. 2. Darba aizsardzības tiesiskais regulējums atsevišķās nozarēs. Tēmas diskusijām: • Vienotais darba tirgus un tiesiskais regulējums darbinieku aizsardzībai uzņēmuma reorganizācijas gadījumā. • Droša darba vide un darbinieka atbildība. • Droša darba vide ātrās reaģēšanas dienestos Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
8Īpašie nosacījumi darba attiecībās (sievietes, jaunieši, invalīdi u.c.). 1. Sieviešu un jauniešu aizsardzība Eiropas Savienības darba tiesībās: 1.2. direktīva 92/85; 1.2. direktīva 96/34. 2. Jauniešu darba aizsardzības prasības – direktīva 94/33. 3. Invalīdu nodarbinātība. 4. Vecu cilvēku nodarbinātība.Nodarbības0.50auditorija
9Tiesu prakse darba tiesību jautājumos. 1. ES kopienas tiesa. 2. Tiesu prakses nozīme nacionālajās tiesībās. Tēmas diskusijām: • Sieviešu tiesību aizsardzība darba attiecībās. • Invalīdi un veci cilvēki darba tirgū – slogs vai atvieglojums valstij? • Eiropas novecošanas problemātika.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Nepieciešams apmeklēt RSU bibliotēku un iepazīties ar bibliotēkas darba organizāciju, ar informācijas nesējiem, iespējām tos izmantot, pieslēgumiem datu bāzēm un informatīvām sistēmām, datu (informācijas un materiālu) pavairošanu. Iepazīties ar e-studijās ievietotajiem materiāliem, lai izpildītu kursa prasības.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenti piedalās nodarbībās – 20%, patstāvīgā darba uzdevumu izpilde – 60% (studenti sagatavo patstāvīgā darba paketi (portfolio), kuru iesniedz 1 nedēļu pirms eksāmena). Noslēguma pārbaudījums: eksāmens teorētisko zināšanu un prakstisko iemaņu pārbaudei – 20%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas un izpratni par: • teorētiskajām pamatnostādnēm ES darba tiesību jomā; • ES darba tiesību sistēmu, principiem un tiesību avotiem; • ES darba tiesību un cilvēktiesību pamatiem; • darba organizācijas jautājumiem ES – darba līgumiem, koplīguma būtību, darba un atpūtas laiku, atvaļinājumiem, sociālajām garantijām, darba aizsardzību, strīdus risināšanu; • sociāli mazaizsargāto (sievietes, jaunieši, invalīdi u.c.) darba tiesību subjektu tiesisko regulējumu.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie: • plāno un organizē savu darbu; • izvērtē no citām valodām tulkotos juridiskos tekstus, izmantotjo tos analītiskajam darbam; • atrod piemērojamās tiesību normas; • argumentē un izklāsta juridiskos slēdzienus; • spēj patstāvīgi izpildīt darba uzdevumus.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie: • formulē un analītiski apraksta informāciju, akcentē problēmas ES darba tiesībās; • diskutē par problēmu jautājumiem ES darba tiesību jomā; • prezentē savu pētījumu rezultātus; • sadarbojas ar kolēģiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bernard, C. EU Employment Law, 2012
2Bite, K. Darba laika organizācijas tiesiskais regulējums. Administratīvā un Kriminālā Justīcija Nr.2-3/2011 (86.-95.lpp.)
Papildus literatūra
1Borharts, K.D. Eiropas Savienības tiesību ceļvedis. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/lv/editorial/abc.pdf [skatīts 2013.gada 29.janvārī]
2Burgentāls, T. Starptautiskās cilvēktiesības. Kodolīgs izklāsts. Izdevniecība AGB 2000.
3Darba likums ar komentāriem. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2010.
4Dupate, K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2011.
5Polis, F. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās. Rīga, RSEBAA 2004
6Raihs, N. Izprotot Eiropas Savienības tiesības: Kopienas tiesību mērķi, principi un metodes. Rīga, Tiesu nama aģentūra, 2004
7Torgāns, K. Saistību tiesības I daļa. Mācību grāmata. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2006
8Shaw, J. Law of the European Union. Macmilan, 1996
9Steiner, J, Woods, L. European Union Law. London, Blackstone Press Ltd., 2000
10Бекяшев, Д.К. Международное трудовое право. Москва, Проспект, 2008
11Кисельев, И.Я. Сравнительное трудовое право. Москва, Проспект, 2005
12Под ред. Смирнова. Трудовое право. Учебник 2-е издание. Москва, Проспект, 2007.
13Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Vēstnesis Nr.43, 1993
14ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija
15ANO ĢA Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
16ANO ĢA Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
17Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
18Starptautiskās darba organizācijas konvencijas
19Līgums par Eiropas Savienības darbību. Oficiālais Vēstnesis 83, 30.03.2010.
20Eiropas Savienības Pamattiecību harta. Oficiālais Vēstnesis 83, 30.03.2010.
21Padomes Regula Nr. 1612/68 (1968.gada 15.oktobris) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā. Oficiālais Vēstnesis L 257, 19.10.1968.
22Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.492/2011 (2011.gada 5.aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā, dokuments neattiecas uz EEZ. Oficiālais Vēstnesis L 141, 27.05.2011.
23Padomes Direktīva 75/117 (1975.gada 10.februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, ievērojot principu par vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un sievietēm. Oficiālais Vēstnesis L 45, 19.02.1975.
24Padomes Direktīva 76/207 (1976.gada 9.februāris) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba, profesionālās izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem. Oficiālais Vēstnesis L 39, 14.02.1976.
25Padomes Direktīva 86/378 (1986.gada 24.jūlijs) par vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā arodnodrošinājuma sistēmā. Oficiālais Vēstnesis L 225, 12.08.1986.
26Padomes Direktīva 89/391 (1989.gada 12.jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā. Oficiālais Vēstnesis L 183, 29.06.1989.
27Padomes Direktīva 96/34/EEK (1996.gada 3.jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Oficiālais Vēstnesis L 145, 19.06.1996.
28Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EEK (1996.gada 16.decembris) par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Oficiālais Vēstnesis L 18, 21.08.1997.
29Padomes Direktīva 97/81/EEK (1997.gada 15.decembris) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu. Oficiālais Vēstnesis L 14, 20.01.1998.
30Padomes Direktīva 1999/70/EEK (1999.gada 28.jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noeiktu laiku. Oficiālais Vēstnesis L 175, 10.07.1999.
31Padomes Direktīva 92/85/EEK (1992.gada 19.oktobris) par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16.panta 1.punkta nozīmē). Oficiālais Vēstnesis L 348, 28.11.1992.
32Padomes Direktīva 1999/63/EEK (1999.gada 21.jūnija) attiecībā uz Nolīgumu par jūrnieku darba laika organizēšanu, ko noslēgusi Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācija (EKKĪA) un Eiropas Savienības Transporta darbinieku arodbiedrības federācija (ESTDAF). Oficiālais Vēstnesis L 167, 02.07.1999.
33Padomes Direktīvas 2000/43/EK (2000.gada 29.jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības. Oficiālais Vēstnesis L 180, 19.07.2000.
34Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000.gada 27.novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. Oficiālais Vēstnesis L 303, 02.12.2000.
35Padomes Direktīva 2000/79/EK (2000.gada 27.novembris) par Eiropas Nolīgumu par civilās aviācijas mobilo darba ņēmēju darba laika organizēšanu, kas noslēgts starp Eiropas Aviokompāniju asociāciju (AEA), Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF), Eiropas Lidotāju asociāciju (ECA), Eiropas Reģionālo aviokompāniju asociāciju (ERA) un Starptautisko aviosabiedrību asociāciju (IACA) teksts attiecas uz EEZ. Oficiālais Vēstnesis L 302, 01.12.2000.
36Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001.gada 12.marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu, vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā. Oficiālais Vēstnesis L 82, 22.03.2001.
37Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/73/EK (2002.gada 23.septembris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem. Oficiālais Vēstnesis L 269, 05.10.2002.
38Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003.gada 4.novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem. Oficiālais Vēstnesis L 299, 18.11.2003.
39Padomes Direktīva 2005/47/EK (2005.gada 18.jūlijs) par Nolīgumu starp Eiropas Dzelzceļa kopienu (CER) un Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF) par dažiem to mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā. Oficiālais Vēstnesis L 195, 27.07.2005.
40Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008.gada 19.novembris) par pagaidu darba aģentūrām. Oficiālais Vēstnesis L 327, 05.12.2008.
41Padomes Direktīva 2009/13/EK (2009.gada 16.februāris), ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transprota darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK. Oficiālais Vēstnesis L 124, 20.05.2009.
42Padomes Direktīva 2010/18/EK (2010.gada 8.marts), ar ko īsteno pārskaitīto BUSSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK. Oficiālais Vēstnesis L 68, 18.03.2010.
43Darba likums. Latvijas Vēstnesis Nr.105, 2001.
44Likums “Par Eiropas Sociālo hartu”. Latvijas Vēstnesis Nr.183, 2001.
Citi informācijas avoti
1Daves, A.C.L. EU Labour Law. Edward Elgar Publishing Lt., 2012.
2Labour administration and labour inspection. Genova, International Labour Office, 2011.
3Upex, R., Benny, R., Hardy, S. Labour Law. N.Y., Oxford, 2006.
4Krimphove, D. Europaisches Arbeitsrecht. Munchen, 2001.
5Lieb, M. Arbeitsrecht. C.F. Muller Verlag, Heideberg, 1997.
6Ring, G. Arbeitsrecht. Baden-Baden, 1998.
7Киселев, И. Сравнителъное и международное трудовое право. Москва, 1999.
8Кисилев, И. Зарубежное трудовое право. Москва, 1998.
9Орго, И., Сиигур, Х. Трудовое право. Тартуский университет, 1996.
10Трудовое право. Учебник под ред. Смирнова. 2-е издание. Москва, Проспект, 2006.
11Periodika, interneta resursi un citi avoti
12Žurnāli: Jurista Vārds, Likums un Tiesības, vāciski lasošajiem: jebkura autora „Arbeitsrecht”, angliski lasošajiem – „Labour Law”, krieviski – „Трудовое право”.
13Tiesu prakse: www.tiesas.lv
14Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības materiāli: www.lbas.lv