Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Renāte Fila-Roķe
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne

Mērķis

Dot iespēju juridiskās specialitātes studentiem iegūt pamatzināšanas par Eiropas Savienības (ES) tiesībām un to piemērošanu.

Priekšzināšanas

Vispārējā vidējā izglītība, konstitucionālās tiesības, tiesību teorija, administratīvās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta ES tiesību vēsturisko attīstību, ilustrē ES tiesību mijiedarbību ar ES dalībvalstu nacionālajām tiesībām, parāda zināšanas par ES institucionālo sistēmu, tiesību avotiem un vienotā tirgus nozīmi ES.

Prasmes

Analizē ES normatīvos aktus, orientējas to hierarhijā, izmanto iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko kāzusu risināšanā, normatīvo aktu analīzē, lietojot juridiskās pētījumu un tulkošanas metodes. Prasmes tiek pārbaudītas grupu darbos un debates izspēlē.

Kompetences

Izmanto ES tiesas praksi, patstāvīgi piemēro ES tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai, izmanto zināšanas par ES tiesībām argumentējot savu viedokli debatēs un diskusijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsJānis Grasis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligāts