Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Sniedzot teorētiskas zināšanas un apgūstot praktiskas iemaņas par ES uzņēmu tiesībām, veicināt studējošo izpratni par ES komerctiesību teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, īpašu uzmanību pievēršot nodibinājumu brīvībai ES, lai studējošie spētu orientēties ES biznesa tiesību telpā.

Priekšzināšanas

ES tiesību pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa laikā studējošie gūs zināšanas par ES uzņēmumu tiesībām, vienotā tirgus normatīvo regulējumu, aktuālo ES Tiesas praksi, kas saistīta ar ES biznesa tiesībām. Sekmīgi apgūstot kursu, studējošie identificēs ES vienotā tirgus regulējošās tiesību normas un ES tiesību praksi.

Prasmes

Studējošie iegūs izpratni par aktuālo normatīvo regulējumu un ES tiesas praksi ES uzņēmumu tiesībās, argumentēti diskutēs par aktualitātēm ES vienotā tirgus regulējumā, pieņems pamatotus lēmumus ievērojot starptautiskās tiesību normas.

Kompetences

Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, studējošie spēs patstāvīgi formulē un kritiski analizē ar ES uzņēmuma tiesībām saistītas praktiskas problēmsituācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM1MaģistrsObligāts
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe1MaģistrsObligāts