Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Tatjana Muravska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Pārvalde un administrācija

Mērķis

Šī kursa mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par ES kompetencēm reģionālajā politikā un ES pieeju sociālajai dimensijai un dalībvalstu kompetencēm sociālajā politikā.
Kursa uzdevums ir piedāvāt ieskatu reģionālās un kohēzijas attīstības koncepcijā un sociālajos modeļos ES. Tiks pētīta normatīvā vide un kohēzijas politikas ieviešana. Uzmanība tiks pievērsta darba tirgus politikai un modeļiem, kā arī sabiedrības veselības modeļiem.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta studentu diskusijām un debatēm.

Priekšzināšanas

Europas ekonomiskā integrācija

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs izpratni par ES reģionālo un sociālo politiku, tās sociālajiem, ekonomiskajiem, tiesiskajiem un normatīvajiem aspektiem; zināšanas par faktiem, jēdzieniem un teorijām, kas atbalsta izpratni par kursa priekšmetu, kā arī dinamiku, kas veido ES reģionālismu, kā arī sociālajām tendencēm ES un tās dalībvalstīs.

Prasmes

Students will acquire skills to: • assess and explain socio-economic events and their development in EU regional and social policy areas; • analyze EU regional policy using a variety of analysis methods; • make suggestions for the necessary improvements to EU social including public health policy.

Kompetences

Studenti spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, pielietot ekonomiskas metodes ES Reģionālās politikas un Sociālas politikas plānošanā un īstenošana, veikt reģionālas un sociālas sistēmu darbības ekonomisko parametru novērtējumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Reģionālā politika un valsts pārvaldība, RPVPM3MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng3MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM3MaģistrsIerobežota izvēle