Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Jānis Grasis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Veidot izpratni par Eiropas Savienības tiesībām kā tiesību normu kopumu, kas nodrošina ES funkcionēšanu.

Uzdevumi: iepazīstināt izglītojamo ar ES dibināšanas un funkcionēšanas tiesiskajiem aspektiem.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas, studiju kursus "Tiesību teorija".

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst izpratni par Eiropas Savienības tiesību avotiem un tiesību īstenošanu.

Prasmes

Orientējas jautājumos par ES dibināšanu, ES institūcijām, to veidošanās kārtību, funkcijām.

Kompetences

Spēj izteikt un argumentēt savu viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar ES funkcionēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs1BakalaursObligāts
Policijas darbs1BakalaursObligāts