Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Jānis Grasis
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Sniegt iespēju juridiskās specialitātes studentiem iegūt pamatzināšanas par Eiropas Savienības (ES) tiesībām un to piemērošanu.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija; Latvijas tiesību vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Par ES tiesību vēsturisko attīstību, par ES tiesību mijiedarbību ar ES dalībvalstu nacionālajām tiesībām, par ES institucionālo sistēmu, tiesību avotiem un vienotā tirgus nozīmi ES.

Prasmes

Analizēt Eiropas normatīvos aktus, orientēties to hierarhijā, izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko kāzusu risināšanā, normatīvo aktu analīzē pielietojot juridiskās pētījumu un tulkošanas metodes. Prasmes tiek pārbaudītas grupu darbos un debates izspēlē.

Kompetences

Izmantot ES tiesas praksi, patstāvīgi piemērot ES tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai, izmantot zināšanas par ES tiesībām argumentējot savu viedokli debatēs un diskusijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 3BakalaursObligāts
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsMarta Urbāne, Jānis Grasis
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsMarta Urbāne, Jānis Grasis
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 3BakalaursObligāts
Tiesību zinātne3BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsMarta Urbāne, Jānis Grasis
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsMarta Urbāne, Jānis Grasis
Tiesību zinātne3BakalaursObligātsJūlija Muraru-Kļučica
Tiesību zinātne 3BakalaursObligātsJūlija Muraru-Kļučica
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursObligātsOlafs Brūvers
Tiesību zinātne 3BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsMarta Urbāne
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsMarta Urbāne
Tiesību zinātne3BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Tiesību zinātne 3BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsDita Plepa, Mārcis Slavinskis
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsDita Plepa, Mārcis Slavinskis
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Tiesību zinātne 3BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsDita Plepa, Mārcis Slavinskis, Dainis Pudelis
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsDita Plepa, Mārcis Slavinskis
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsSniedze Vilde, Sandra Vīgante
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsSandra Vīgante
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe, Kitija Bite
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsJānis Grasis, Sniedze Vilde, Sandra Vīgante
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsSandra Vīgante
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe, Kitija Bite
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsRenāte Fila-Roķe
Tiesību zinātne 1BakalaursObligāts