Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Anita Kokarēviča
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Kursa mērķis ir veidot izpratni par galvenajiem jautājumiem, kurus risina ekonomika, gan mikro, gan makro līmenī un veicināt pamatzināšanu apguvi par uzņēmējdarbības nozīmi tautsaimniecībā, uzņēmējdarbības formām, tiesiskajiem aspektiem, darba organizēšanu un finanšu plānošanu.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamati vidusskolas līmenī, pamatzināšanas matemātikā un statistikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie:
- spēs izskaidrot ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatjautājumu būtību un valsts
- lomu ekonomikā,
- pratīs izklāstīt galvenos ekonomiskos mērķus un problēmas,
- zinās nosaukt galvenos likumdošanas aktus, kas regulē uzņēmējdarbību un darba
- tiesiskās attiecības,
- zinās nosaukt un raksturot vadības funkcijas,
- aprakstīt vadības stilus,
- nosaukt iekšējās un ārējās vides faktorus.

Prasmes

Studējošie pratīs:
- salīdzināt kopējo un atšķirīgo mikro un makro ekonomikā,
- izvērtēt ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumus,
- salīdzināt Latvijas un citu valstu ekonomiskos rādītājus,
- izskaidrot valsts lomu ekonomikā,
- diskutēt par globalizācijas ietekmi uz valstu tautsaimniecībām,
- izvērtēt uzņēmējdarbības vidi,
- izvēlēties konkrētam biznesa veidam atbilstošāko uzņēmējdarbības formu,
- novērtēt vadības stilu efektivitāti.

Kompetences

Studējošie spēs:
- izvērtēt ekonomisko situāciju Latvijā,
- veikt SVID un PEST analīzi,
- sagatavot biznesa plānu,
- analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus,
- novērtēt uzņēmējdarbības riskus un pieņemt atbilstošus lēmumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča, Māra Kakse
Fizioterapija1BakalaursObligātsAnita Kokarēviča, Māra Kakse
Ortozēšana - protezēšana3BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Uzturs1BakalaursObligātsMāra Kakse, Anita Kokarēviča
Uzturs5BakalaursObligātsMāra Kakse, Anita Kokarēviča
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija10BakalaursObligātsAnita Kokarēviča, Māra Kakse
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča, Māra Kakse
Ergoterapija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Fizioterapija1BakalaursObligātsAnita Kokarēviča, Māra Kakse
Ortozēšana - protezēšana3BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Uzturs1BakalaursObligātsMāra Kakse, Anita Kokarēviča
Uzturs5BakalaursObligātsMāra Kakse, Anita Kokarēviča
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija10BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča, Madara Dobele
Ergoterapija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Fizioterapija1BakalaursObligātsAnita KokarēvičaMadara Dobele,
Ortozēšana - protezēšana3BakalaursObligāts
Uzturs5BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija10BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Ergoterapija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Fizioterapija1BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Ortozēšana - protezēšana3BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Uzturs5BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija10BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Uzturs2BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Ergoterapija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Fizioterapija1BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Ortozēšana - protezēšana3BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Uzturs5BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija6BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Fizioterapija10BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Fizioterapija8BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Uzturs2BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Fizioterapija1BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Ortozēšana - protezēšana3BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Uzturs5BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsAnita Kokarēviča