Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Grasis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_209LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Grasis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Windows, MS Office, Internets un tā pārvaldība.
Mērķis:
1. Uzzināt pamatprincipus, e-biznesa un komercijas praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai. 2. Apgūt e-rēķinu izrakstīšanu, modeļus un e-biznesa veidus, uzņēmuma biznesa prezentāciju internetā. 3. Izprast virtuālo biznesa attiecību nepieciešamību un efektivitāti. 4. Iepazīties ar tiesisko regulējumu valsts un ES līmenī. 5. Iegūt zināšanas par nodokļiem, nodokļu politiku un labo praksi ES.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pamatprinci, e-biznesa un komercijas praktiskie aspekti, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai.Lekcijas1.00auditorija
2Elektroniskās komercijas tiesību akti.Nodarbības2.00auditorija
3E-rēķini – iespējas un izaicinājumi finanšu vidē. Elektroniskās maksājumu sistēmas.Lekcijas3.00auditorija
4Uzņēmuma komerciālā klātbūtne internetā.Nodarbības2.00auditorija
5Nodokļi un nodokļu politika ES. Laba prakse.Lekcijas1.00auditorija
6Informācijas un drošības aizsardzība elektroniskajā tirdzniecībā.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pamatprinci, e-biznesa un komercijas praktiskie aspekti, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai.Lekcijas1.00auditorija
2Elektroniskās komercijas tiesību akti.Nodarbības1.00auditorija
3E-rēķini – iespējas un izaicinājumi finanšu vidē. Elektroniskās maksājumu sistēmas.Lekcijas1.00auditorija
4Uzņēmuma komerciālā klātbūtne internetā.Nodarbības1.00auditorija
5Nodokļi un nodokļu politika ES. Laba prakse.Lekcijas1.00auditorija
6Informācijas un drošības aizsardzība elektroniskajā tirdzniecībā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa uzdevums un gadījuma izpēte jāizveido kā pārskats, kas gatavs publicēšanai (grupas darbs, komanda līdz 4 cilvēkiem).
Vērtēšanas kritēriji:
a) manuālais uzdevums – 20%; b) starpposma tests – 20%; c) kursa uzdevuma izstrāde un prezentācija – 40%; d) gadījuma izpēte – 20%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināt galveno e-biznesa kategoriju īpašības, e-biznesa veidus un uzdevumus. Zināt e-biznesa dažādību un biznesa modeļus, maksājuma sistēmas, uzņēmējdarbības aizsardzību internetā. Risināt uzdevumus no galvenajiem uzņēmējdarbības virzieniem. Zināt vispārējo e-biznesa organizāciju un novērtēt komercsabiedrību darbību tīmeklī.
Prasmes:Zināt un prast izmantot ES un valsts tiesisko pamatu, kas saistīts ar ES nodokļiem, nodevām un nodokļu politiku. Zināt un izvēlēties programmatūru personīgajam finansējumam.
Kompetences:Studējošie iegūst kompetenci un praktisku pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē un izmantošanā, risinot reglamentējošos jautājumus e-komercijas, nodokļu un nodevu jomā valsts un Eiropas līmenī.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Petrova, M. ELECTRONIC COMMERCE, Plovdiv, Talant, ISBN 978-619-203-038-4 (EN), 2014
2Ketners, K. (2014) Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga : RTU Izdevniecība.
Papildus literatūra
1Petrova M. E-invoicing in Bulgaria - opportunities in a challenging market environment, V International
2Tax systems and tax reforms in new EU members. (2012) London; New York: Routledge.
3Organisation for Economic Co-operation and Development (2015). Tax Administration Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD.