Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Māra Pilmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_057LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Histoloģija un citoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Pilmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas38
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, anatomija, histoloģija, ģenētika.
Mērķis:
Students veido izpratni par teratoloģijas nozīmi embrioloģijas attīstībā. Tiek iegūtas pamatzināšanas par cilvēka embrioloģijas pamatiem; students iepazīst svarīgākos celulāros, subcelulāros un molekulāros procesus visās embrioģenēzes un fetoģenēzes stadijā (indukcija, augšana); rodas izpratne par vispārējo histoģenēzi un sistēmu organoģenēzi, bet īpaši, par to, kas būtiska zobārstiem (mezektodermas veidošanās, neirulācijas nozīme sejas veidošanā, žaunu rajona attīstība, sejas attīstība, maņu orgānu attīstība, galvas, kakla, mutes dobuma, žokļu un atbilstošo asinsvadu/nervu attīstība). Visbeidzot, priekšstata radīšana par riska periodiem, riska faktoriem un dažādiem attīstības traucējumiem un slimībām, kuras rodas embrionālās attīstības laikā vispār un, īpaši, galvas, kakla un sejas rajonā. Iepazīstināšana ar eksperimentālās embrioloģijas sasniegumiem un to pielietošanu ikdienas zobārsta darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdziens par teratoloģiju. Galvenie termini. Embrioloģijas vēsturiskie aspekti, saturs un uzdevumi. Eksperimentālā embrioloģija. Intrauterīnās attīstības periodi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Spermatoģenēze. Ovoģenēze. Dzimumšūnas. Apaugļošanās. Drostalošanās. Implantācija.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Divlapu dīgļa attīstība. Ārpusdīgļa struktūru attīstība. Gastrulācija un neirulācija. Trīslapu dīgļa attīstība. Dīgļa liekšanās. Placenta. Augļa plēves. Nabas saite.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Ķermeņa ārējo formu veidošanās. Ass skeleta, ekstremitāšu attīstība. Muskuļaudu attīstība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Kardiovaskulārās sistēmas attīstība. Limfatiskās sistēmas attīstība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Urogenitālās sistēmas attīstība. Ādas, tās derivātu, endokrīnās sistēmas attīstība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Sejas un kakla attīstība. Mutes dobuma, mēles attīstība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Gremošanas un elpošanas sistēmas attīstība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9CNS un PNS attīstība. Acs un auss attīstība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Cilmes šūnasLekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Embrioģenēzes periodi. Dzimumšūnas. Spermatoģenēze, ovoģenēze. 1-ā embrioģenēzes nedēļa. 2-ā un 3-ā embrioģenēzes nedēļa. Placentācija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Ass skeleta, ekstremitāšu, muskuļaudu attīstība. Sirds, limfatiskās sistēmas, urogenitālās sistēmas attīstība. Ādas, endokrīnās sistēmas attīstība.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
13Kolokvijs: 1-ā līdz 6-ai tēmai. Preparāti par 1., 2. nodarbību.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
14Sejas, mutes dobuma un mēles attīstība. Gremošanas, elpošanas un nervu sistēmas attīstība.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
15Maņu orgānu attīstība. Kopējā organisma attīstība.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
16Kolokvijs: 7-ā līdz 11-ai tēmai. Preparāti par 4., 5. nodarbību. Ieskaite.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts individuālais darbs, analizējot mikropreparātus un sagatavojot nodarbību protokolus. Individuāls darbs ar ieteicamo literatūru, atbilstoši lekciju un nodarbību tematikai. Zinātnisku publikāciju rezultātu analīze priekšmeta izpratnes padziļināšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
- kvalitatīvi sagatavoti un laikus iesniegti nodarbību protokoli; - kolokviji – apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude. - studiju kursa beigās eksāmens, kura laikā tiek pārbaudītas studējošo teorētiskās zināšanas, izpildot daudzizvēļu testu. Eksāmena praktiskajā daļā tiek pārbaudītas praktiskās iemaņas, analizējot mikropreparātus un shematiskus attēlus. Studējošiem tiek dota iespēja parādīt izpratni par nozīmīgiem procesiem, induktoriem, riska faktoriem un norisēm embrioģenēzes un fetoģenēzes laikā. Studējošie demonstrēs izpratni sejas un žokļu attīstības niansēs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs definēt intrauterīnās dzīves periodus un to kritiskās stadijas, cilvēka attīstības pamatus, bet padziļināti – sejas, žokļu un kakla attīstību, kā arī maņu orgānu attīstību un indukcijas/augšanas faktoru nozīmi dažādās augstākminēto struktūru attīstības stadijās. Nosauks un spēs formulēt maņu orgānu biežāko attīstības noviržu morfofunkcionālos rašanās iemeslus.
Prasmes:Students mikroskopā pratīs noteikt cilvēka sistēmu un orgānu aizmetņus, bet atpazīs sejas, žokļu un kakla, kā arī maņu orgānu attīstības stadijas, analizēs to atbilstību attīstības laikam un standarta embrionālajām struktūrām. Pratīs novērtēt iespējamo teratogēnu ietekmi. Spēs aprakstīt embrioloģiskās shēmas. Pratīs interpretēt un analizēt priekšmeta datu bāzes un citējamās literatūras avotus.
Kompetences:Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā. Studējošie varēs analizēt embrionālu audu un orgānu morfoloģiju mikropreparātos un uzbūves normas variantus dažādos embrionālās attīstības posmos. Padziļināti studenti spēs analizēt sejas un žokļu apvidus attīstības īpatnības un šī apvidus patoloģiju ontoģenētiskos aspektus. Spēs izprast dažādu induktoru ietekmi uz attīstības procesiem un procesu ietekmi uz postnatālo dzīvi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Boka S., Pilmane M., Kavak V. 2010. Embryology and anatomy for health sciences. Rīgas Stradiņa universitāte. 404 p. ISBN-10: 9984788504, ISBN-13: 978-9984788500
2Carlson Bruce M. 2013. Human Embryology and Developmental Biology. 5th Edition. Saunders. 520 p. ISBN-10: 1455727946, ISBN-13: 978-1455727940
3Dudek Dr. Ronald W. 2013. High-Yield Embryology. 5th Edition. LWW. 176 p. ISBN-10: 1451176104, ISBN-13: 978-1451176100
4Moore Keith L., Persaud T. V. N., Torchia Mark G. 2015. Before We Are Born: Essentials of Embryology and Birth Defects. 9th Edition. Saunders. 384 p. ISBN-10: 032331337X, ISBN-13: 978-0323313377
5Moore Keith L., Persaud T. V. N., Torchia Mark G. 2015. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. 10th Edition. Saunders. 560 p. ISBN-10: 0323313388, ISBN-13: 978-0323313384
6Pilmane M., Pļaviņa L., Kavak V. 2016. Embryology and Anatomy for Health Sciences. Rīgas Stradiņa universitāte. 511 lpp. ISBN-10: 9984793915, ISBN-13: 978-9984793917
7Pilmane M., Šūmahers G.-H. 2006. Medicīniskā embrioloģija. Rīgas Stradiņa universitāte. 335 lpp. ISBN10: 9984788024, ISBN13: 9789984788029
8Sadler T.W. 2014. Langman's Medical Embryology. 2014. 13th Edition. LWW. 424 p. ISBN-10: 1451191642, ISBN-13: 978-1451191646
9Schoenwolf Gary C., Bleyl Steven B., Brauer Philip R., Francis-West Philippa H. 2014. Larsen's Human Embryology. 5th Edition. Churchill Livingstone. 576 p. ISBN-10: 1455706841, ISBN-13: 978-1455706846
10Slack Jonathan M. W. 2018. The Science of Stem Cells. 1st Edition. Wiley-Blackwell. 264 p. ISBN-10: 1119235154, ISBN-13: 978-1119235156
Papildus literatūra
1Bath-Balogh M., Fehrenbach Margaret J. 2011. Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy. 3rd Edition. Saunders. 344 p. ISBN-10: 1437717306, ISBN-13: 978-1437717303
2Blechschmidt E. 2004. The Ontogenetic Basis of Human Anatomy: A Biodynamic Approach to Development from Conception to Birth. 1st Edition. North Atlantic Books. 272 p. ISBN-10: 155643507X, ISBN-13: 978-1556435072
3Blechschmidt E., Gasser R.F. 2012. Biokinetics and Biodynamics of Human Differentiation: Principles and Applications. Reprint Edition. North Atlantic Books. 312 p. ISBN-10: 1583944524, ISBN-13: 978-1583944523
4Breedlove Marc S. 2017. Foundations of Neural Development. 1st Edition. Sinauer Associates is an imprint of Oxford University Press. 370 p. ISBN-10: 1605355798, ISBN-13: 978-1605355795
5Cochard Larry R. 2012. Netter's Atlas of Human Embryology: Updated Edition. 1st Edition. Saunders. 288 p. ISBN-10: 1455739774, ISBN-13: 978-1455739776
6Dudek Dr. Ronald W. 2014. BRS Embryology. 6th Edition. LWW. 336 p. ISBN-10: 1451190387, ISBN-13: 978-1451190380
7England Marjorie A. 1990. Colour Atlas of Life Before Birth: Normal Fetal Development. Year Book Medical Pub. 224 p. ISBN-10: 0815131194, ISBN-13: 978-0815131199
8Hombría Castelli-Gair J., Bovolenta P. 2016. Organogenetic Gene Networks: Genetic Control of Organ Formation. 1st Edition. Springer. 376 p. ISBN-10: 3319427652, ISBN-13: 978-3319427652
9Lambert Wayne H., Wineski Lawrence E. 2010. Lippincott's Illustrated Q&A Review of Anatomy and Embryology. 1st Edition. LWW. 234 p. ISBN-10: 1605473154, ISBN-13: 978-1605473154
10Schoenwolf Gary C. 2007. Atlas of Descriptive Embryology. 7th Edition. Pearson. 300 p. ISBN-10: 0131585606, ISBN-13: 978-0131585607
Citi informācijas avoti
1http://www.embryology.ch/indexen.html