Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Māra Pilmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Histoloģija un citoloģija

Mērķis

Students veido izpratni par teratoloģijas nozīmi embrioloģijas attīstībā. Tiek iegūtas pamatzināšanas par cilvēka embrioloģijas pamatiem; students iepazīst svarīgākos celulāros, subcelulāros un molekulāros procesus visās embrioģenēzes un fetoģenēzes stadijā (indukcija, augšana); rodas izpratne par vispārējo histoģenēzi un sistēmu organoģenēzi, bet īpaši, par to, kas būtiska zobārstiem (mezektodermas veidošanās, neirulācijas nozīme sejas veidošanā, žaunu rajona attīstība, sejas attīstība, maņu orgānu attīstība, galvas, kakla, mutes dobuma, žokļu un atbilstošo asinsvadu/nervu attīstība). Visbeidzot, priekšstata radīšana par riska periodiem, riska faktoriem un dažādiem attīstības traucējumiem un slimībām, kuras rodas embrionālās attīstības laikā vispār un, īpaši, galvas, kakla un sejas rajonā. Iepazīstināšana ar eksperimentālās embrioloģijas sasniegumiem un to pielietošanu ikdienas zobārsta darbā.

Priekšzināšanas

Bioloģija, anatomija, histoloģija, ģenētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs definēt intrauterīnās dzīves periodus un to kritiskās stadijas, cilvēka attīstības pamatus, bet padziļināti – sejas, žokļu un kakla attīstību, kā arī maņu orgānu attīstību un indukcijas/augšanas faktoru nozīmi dažādās augstākminēto struktūru attīstības stadijās. Nosauks un spēs formulēt maņu orgānu biežāko attīstības noviržu morfofunkcionālos rašanās iemeslus.

Prasmes

Students mikroskopā pratīs noteikt cilvēka sistēmu un orgānu aizmetņus, bet atpazīs sejas, žokļu un kakla, kā arī maņu orgānu attīstības stadijas, analizēs to atbilstību attīstības laikam un standarta embrionālajām struktūrām. Pratīs novērtēt iespējamo teratogēnu ietekmi. Spēs aprakstīt embrioloģiskās shēmas. Pratīs interpretēt un analizēt kursa datu bāzes un citējamās literatūras avotus.

Kompetences

Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā. Studējošie varēs analizēt embrionālu audu un orgānu morfoloģiju mikropreparātos un uzbūves normas variantus dažādos embrionālās attīstības posmos. Padziļināti studenti spēs analizēt sejas un žokļu apvidus attīstības īpatnības un šī apvidus patoloģiju ontoģenētiskos aspektus. Spēs izprast dažādu induktoru ietekmi uz attīstības procesiem un procesu ietekmi uz postnatālo dzīvi.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz3MaģistrsObligātsMāra Pilmane
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF3MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF3MaģistrsObligāts