Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot izpratni par emocionālās noturības nozīmi sociālajā darbā, veicināt emocionālās inteliģences prasmes sociālā darbinieka kā vadītāja darbā ar klientiem un komandas darbiniekiem, un attīstīt spēju pārvaldīt praktiskā darba emocionālo ietekmi.

Priekšzināšanas

Psiholoģijas pamati, socioloģijas teorijas, sociālā darba teorijas un metodes.

Rezultāti

Zināšanas

Apgūstot studiju kursu, studējošie izpratīs emocionālās noturības nozīmi stresa situācijās sociālā darba praksē darbā ar klientiem un sociālā darba vadībā.

Prasmes

Apgūstot studiju kursu studējošie spēs apzināties savu emocionālo potenciālu un pielietot paņēmienus, pasākumus emociju pārvaldīšanā, lai veicinātu savu drošību darbā ar dažādām klientu grupām; pratīs analizēt un pilnveidot individuālās emocionālās inteliģences prasmes efektīva komunikācijas procesa veicināšanai ar klientiem, komandas darbiniekiem un sociālā darba vadībā.

Kompetences

Apgūstot studiju kursu studējošie spēs uztvert citu problēmas, izprast otra cilvēka/ klienta vajadzības, paredzēt un elastīgi atbildēt problēmsituāciju risināšanā; paaugstināt emocionālās pašapzināšanās spēju un sevis izpratni/ pašizpratni par savu uzvedību saskarsmes situācijās.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.