Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Andris Sprūds
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)

Mērķis

Kursa mērķis ir apskatīt un analizēt globālās un reģionālās enerģētikas politikas attīstības tendences un aspektus. Šajā kursā uzmanība tiek pievērsta ASV lomai globālajā enerģētikas arhitektūrā, Krievijas enerģētiskajiem “ieročiem”, ES enerģētikas stratēģijas veidošanai un īstenošanai, kā arī ES-Krievijas enerģētikas dialogam. Tiek izvērtēta arī ES paplašināšanās un jauno organizācijas dalībvalstu ietekme uz ES enerģētikas politiku un enerģētiski izaicinājumi.

Priekšzināšanas

Vispārēja izpratne par globālo ekonomiku, varas attiecībām and diplomātiju.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs izvērtēt globālās enerģētikas tendenču un varas attiecību aspektus. Studenti spēs analizēt enerģētikas politiku caur nacionālās drošības un diplomātijas perspektīvu un identificēt starptautisko aktoru enerģētiskās drošības stratēģijas.

Prasmes

Studenti stiprinās savas profesionālās prezentācijas un viedokļu formulēšanas un izteiksmes prasmes starptautiskā vidē.

Kompetences

Studenti apgūs starpdisciplināras pētniecības un izvērtēšanas kompetences. Studenti demonstrēs kompetences izvērtēt starptautisko aktoru lomu un raksturot prioritātes un instrumentus enerģētikas politikas kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM2MaģistrsObligātsAndris Sprūds