Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ieva Strēle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Nostiprināt zināšanas un izpratni modernās epidemioloģijas pamatjautājumos, lai sagatavotos padziļinātai epidemioloģijas teorētisko jautājumu apgūšanai un metožu pielietošanai kursā Epidemioloģija II.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselībā, matemātiskā statistikā un epidemioloģijā – atbilstoši veselības aprūpes bakalauru studiju programmu saturam.

Rezultāti

Zināšanas

• izskaidrot riska faktora, cēloņfaktora un jaucējfaktora jēdzienus daudzcēloņu teorijas kontekstā;
• aprakstīt epidemioloģisko pamatrādītāju definīcijas, priekšrocības, trūkumus un aprēķināšanas veidus;
• izskaidrot standartizācijas būtību;
• nosaukt un aprakstīt epidemioloģisko pētījumu dizainus, to īpatnības, priekšrocības un trūkumus;
• nosaukt galvenos sistemātisko kļūdu veidus un paskaidrot to būtību;
• izteikties par mērījumu pareizību un precizitāti un to ietekmi uz pētījuma rezultātu.

Prasmes

• pratīs aprēķināt epidemioloģiskos pamatrādītājus, asociāciju rādītājus, diagnostisko testu pareizības rādītājus un testu paredzošās vērtības;
• spēs pielietot tiešo un netiešo standartizācijas metodi epidemioloģisko rādītāju salīdzināšanai.

Kompetences

• spēs diferencēt ekspozīcijas faktora, citu riska faktoru un jaucējfaktora jēdzienus saistībā ar konkrēto pētījuma jautājumu un hipotēzi;
• mācēs izvēlēties situācijai piemērotākos epidemioloģijas pamatrādītājus atkarībā no konkrētā veselības notikuma/ stāvokļa, pētījuma dizaina vai sabiedrības veselības problēmas;
• spēs izveidot pētījuma jautājumam un hipotēzei atbilstošu pētījuma dizainu;
• spēs novērtēt potenciālo jaucējfaktoru un sistemātisko kļūdu iespējamo ietekmi uz pētījuma rezultātu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1MaģistrsIerobežota izvēleUna Kojalo, Ieva Strēle
Sabiedrības veselība1MaģistrsObligātsIeva Strēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1MaģistrsObligātsIeva Strēle