Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ruta Balode
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Ergonomikas izpratne fizioterapijas kontekstā un ergonomiskās konsultēšanas apguve un praktizēšana. Ergonomiski drošu un terapeitisku pacientu pārvietošanās metožu apguve un praktizēšana. Uz pierādījumiem balstītas prakses iemaņu veidošana.

Priekšzināšanas

Mioskeletālās sistēmas biomehānika, normālā fizioloģija un anatomija, fizioterapijas pamati: motorās kontroles teorija, normāla motorā attīstība, izpratne par kustībām un pozu noturēšanu.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta ergonomiskos riska faktorus darba pozā un kustībā, to modifikāciju principus.
Apraksta indivuālās ergonomiskās konsultēšanas pamatprincipus.
Apraksta fizioterapijas tehnoloģijas personas ergonomisko risku mazināšanai un veselības veicināšanai.
Apraksta ergonomiskas un drošas pacientu pārvietošanās mērķus, pamata principus un drošības apsvērumus.
Apraksta ergonomiskas un drošas pārvietošanās aktivitātes (norises soļi, variācijas) un to mācīšanas principus.

Prasmes

Atpazīst ergonomiskos riska faktorus personas darba un citu ikdienas aktivitāšu norisē.
Atpazīst un skaidro personas individuālo kustību un pozas stereotipu.
Identificē un integrē ergonomiskās konsultēšanas protokolā personas individuālos faktorus.
Meklē, apkopo un analizē zinātnisko pētījumu rezultātus par ergonomiskajiem risinājumiem un fizioterapijas metožu efektivitāti, kontekstā ar ergonomisko risku mazināšanu vai novēršanu.
Veic personas darba aktivitāšu un to mijiedarbības ar vidi vides izvērtēšanu, pielietojot novērojumu un mērījumus, balstoties uz izpratni par normālu kustības un pozas kontroli, biomehāniku, fizioloģiju un anatomiju.
Pamato rekomendāciju izvēli un plāno rekomendācijas konkrētajam indivīdam ergonomisko riska faktoru mazināšanai vai novēršanai.
Skaidro rekomendāciju realizācijas priekšnosacījumus (barjeras, veicinošos faktoru), uzvedības modifikācijas pamata principus, iegūst atgriezenisko saiti par ieviesto modifikāciju pielietošanu un sasniegtajiem ieguvumiem.
Skaidro un pielieto ergonomiskas un drošas pacientu pārvietošanās aktivitāšu metodiku.
Pamato un skaidro attiecīgo pārvietošanās aktivitāšu varianta izvēli.
Pielieto ergonomiskas un drošas pacientu pārvietošanās aktivitāšu mācīšanu un trenēšanu – pacientam un viņa tuviniekiem (asistentiem, aprūpes personām).

Kompetences

Veic individuālo ergonomisko konsultēšanu kā atsevišķu fizioterapijas pakalpojumu vai integrētu tehnoloģiju kompleksā fizioterapijas plānā. Pielieto atsevišķus ergonomiskās konsultēšanas elementus fizioterapijas procesā.
Analizē jaunākās zinātniskās atziņas un pielieto tās lēmumu pieņemšanas procesā, izvēloties ergonomiskos risinājumus fizioterapijas kontekstā.
Izvēlas un lieto ergonomiskas un drošas pacienta pārvietošanās metodes, to mācīšanu un trenēšanu, lai sasniegtu izvirzītos ārstēšanas (rehabilitācijas) mērķus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF4BakalaursObligātsRuta Balode
Fizioterapija, RFFN4BakalaursObligātsRuta Balode
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN3BakalaursObligāts