Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_084LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mērķis:
Semināra mērķis ir dot studentiem iespēju reflektēt par būtiskākajiem etnogrāfiskā darba prakses principiem, par pamatu ņemot iepriekšējos gados veikto mģistra darbu tekstus. Priekšmets tiek veidots kā savienojošs posms starp kursu Antropoloģijas izpētes metodes un studentu veikto lauka pētījumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Galvenie etnogrāfiskā darba prakses principiLekcijas1.00auditorija
2Iepriekšējos gados veikto maģistra darbu tekstu analīze un apspriešanaNodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentu uzdevums ir patstāvīgi iepazīties ar iepriekš veiktajiem maģistra darbiem antropoloģijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu aktīva līdzdalība nodarbībās. Savas minietnogrāfijas empīriskā materiāla analīze no teorētiskā viedokļa.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izprot antropoloģiskās izpētes loku RSU Māk kritiski analizēt būtiskākos saturieskos, argumentatīvos un strukturālos elementus antropoloģiskā tekstā (konkrēti - maģistra darbā).
Prasmes:Uzlabotas teksta analīzes un argumentācijas prasmes.
Kompetences:Argumentēti analizēt antropoloģisku, akadēmisku tekstu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Atkinson, Paul A (2001). Handbook of Ethnography. London: SAGE.
2Clifford, J. and G. Marcus. Editors. 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.
3Schwartzman, Helen B. (1992) Ethnography in Organizations (Qualitative Research Methods). Sage Publications
4Creswell, John W. (1998) Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks: Sage Publications.
5Rubin, Herbert J. (2005) Qualitative interviewing: the art of hearing data. Thousand Oaks: Sage Publications
6(katru gadu atjaunojams iepriekšējo gadu studentu maģistru darbu saraksts)