Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Olga Voika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_114LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:FarmācijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Olga Voika
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā (vismaz B1 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Mērķis:
Attīstīt un pilnveidot angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē farmācijā, veicināt profesionālās terminoloģijas un tās praktisko lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Universitāte. Farmācijas izglītība. Studentu grupu prezentācija "Farmācijas izglītība ārzemēs".Nodarbības2.00auditorija
2Cilvēka ķermenis. Terminu tulkošana. Studentu prezentācijas "Cilvēka ķermenis".Nodarbības4.00auditorija
3Pie ārsta. Objektīvie un subjektīvie simptomi.Nodarbības4.00auditorija
4Aptiekā 1a: Aptiekas sortiments. Medikamentu grupas, veidi. Dialoga veidošana "Farmaceits un klients". Bezrecepšu medikamenti mājās – aptieciņā.Nodarbības3.00auditorija
5Aptiekā 1b: Medikamentu ievadīšanas veidi. Iepakojuma veidi. Medikamenta lietošanas instrukcija.Nodarbības3.00auditorija
6Slimības, to simptomi un ārstēšana: 1. Astma (sūdzības, medikamenti, to lietošanas pamācība, zāļu formas, utml.).Nodarbības2.00auditorija
7Slimības, to simptomi un ārstēšana: 2. Stenokardija (sūdzības, medikamenti, to lietošanas pamācība, zāļu formas, utml.).Nodarbības2.00auditorija
8Slimības, to simptomi un ārstēšana: 3. Dispepsija (sūdzības, medikamenti, to lietošanas pamācība, zāļu formas, utml.).Nodarbības2.00auditorija
9Slimības, to simptomi un ārstēšana: 4. Trauksme (sūdzības, medikamenti, to lietošanas pamācība, zāļu formas, utml.).Nodarbības2.00auditorija
10Slimības, to simptomi un ārstēšana: 5. Plaušu tuberkuloze (sūdzības, medikamenti, to lietošanas pamācība, zāļu formas, utml.).Nodarbības2.00auditorija
11Slimības, to simptomi un ārstēšana: 6. Smēķēšanas atmešana (atmešanas sindroms: sūdzības, medikamenti, to lietošanas pamācība, zāļu formas, utml.).Nodarbības2.00auditorija
12Slimības, to simptomi un ārstēšana: 7. Podagra (sūdzības, medikamenti, to lietošanas pamācība, zāļu formas, utml.).Nodarbības2.00auditorija
13Slimības, to simptomi un ārstēšana: 8. Brūces, ievainojumi, kārpas (medikamenti, to lietošanas pamācība, zāļu formas, utml.).Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Universitāte. Farmācijas izglītība. Studentu grupu prezentācija "Farmācijas izglītība ārzemēs".Nodarbības2.00auditorija
2Cilvēka ķermenis. Terminu tulkošana. Studentu prezentācijas "Cilvēka ķermenis".Nodarbības4.00auditorija
3Pie ārsta. Objektīvie un subjektīvie simptomi.Nodarbības4.00auditorija
4Aptiekā 1a: Aptiekas sortiments. Medikamentu grupas, veidi. Dialoga veidošana "Farmaceits un klients". Bezrecepšu medikamenti mājās – aptieciņā.Nodarbības3.00auditorija
5Aptiekā 1b: Medikamentu ievadīšanas veidi. Iepakojuma veidi. Medikamenta lietošanas instrukcija.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un pāru darbs – prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar monolingvālo vārdnīcu – terminu skaidrošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte. Prezentācijas atbilstoši kursa tēmai. Kontroldarbi – apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā pielietojuma pārbaude. Kursa beigās rakstisks un mutisks eksāmens, kurā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas un tās praktiskais lietojums, vispārējā teksta un specifiskas informācijas izpratne un rakstu valodas lietojums un runas prasmes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • atpazīs profesionālo medicīnisko terminoloģiju dažāda veida tekstos; • nosauks farmācijas jomā visbiežāk izmantojamos terminus angļu valodā; • aprakstīs dažādus ar farmācijas nozari saistītus procesus, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • izvēlēties situācijai atbilstošas frāzes un vārdu savienojumus ikdienas situācijās farmaceita darba vidē, izvēlēties un izprast specialitātes tekstus; • atlasīt un pareizi izmantot terminoloģiju mutvārdu saziņai (piemēram, prezentāciju veidošanai, diskusijām) un rakstos farmācijas jomā; • sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju.
Kompetences:Studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju studiju nolūkiem un dažādās komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Integrated Pharmacy Case Studies. Sally-Anne Francis, Felicity Smith, John malkinson, Andrew Constanti and Kevin Taylor. First edition. Pharmaceutical Press,2015
2English for Pharmaceutical Industry. Oxford University Press, 2010
3English that Doctors Speak. Zvaigzne ABC, 1998
Papildus literatūra
1Test Your Professional English: Medicine. Alison Pohl. Penguin, 2009 (Tests 53-57; Different types of drugs, Effects of drugs, Giving instructions on Drug Administration, Containers, Drug Culture)
2Professional English in use: Medicine. Eric H. Glendinning and Ron Howard, Cambridge University Press, 2009
Citi informācijas avoti
1http://www.englishmed.com
2http://www.businessenglishsite.com/esl-for-pharmacists-matc…
3http://www.hospitalenglish.com/students/pharmacist.php
4https://www.youtube.com/watch?v=D8ixnaY5XuQ