Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Olga Voika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_033LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:7.00ECTS:10.50
Zinātnes nozare:Farmācija; FarmakognozijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Olga Voika
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)28Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas56
Kopā kontaktstundas56
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Mērķis:
Attīstīt un pilnveidot angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē farmācijā, veicināt profesionālās terminoloģijas un tās praktisko lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1 I Semestris 1. Ievads. Iepazīšanās .Nodarbības1.00auditorija
2Universitāte. Farmācijas izglītība. Studentu grupu prezentācija ''Farmācijas izglītība ārzemēs''.Nodarbības7.00auditorija
3Cilvēka ķermenis. Terminu tulkošana. Studentu prezentācijas ''Cilvēka ķermenis''.Nodarbības8.00auditorija
4II Semestris. 1.Latīņu- grieķu salikteņi (tulkojums, definīcija). Pie ārsta: Poliklīnika. Dialoga veidošana: " Pierakstīšanas pie ārsta". Dialoga veidošana: "Ārsts un pacients ". Klausīšanās uzdevums: "Pie ārsta" . "Pie ārsta" - rakstiskā dialogu tulkošana.Nodarbības4.00auditorija
5Objektīvie un subjektīvie simptomi.Nodarbības2.00auditorija
6Aptiekā 1.a: Aptiekas sortiments. Medikamentu grupas, veidi. Dialoga veidošana "Farmaceits un klients". Bezrecepšu medikamenti mājās - aptieciņā.Nodarbības4.00auditorija
7Aptiekā 1.b: medikamentu grupas. Medikamentu ievadīšanas veidi. Iepakojuma veidi. Medikamenta lietošanas instrukcija. Studentu prezentācija par konkrētu medikamentu, medikamentu grupu, iepakojuma veidu, utt.Nodarbības4.00auditorija
8Pacienta ārējais izskats pie dažādām slimībām (tireotoksikoze, miksedema, akromegālija, Kušinga sindroms, cūciņa, utt.). Cilvēka ārēja izskata apraksts rakstveida formā. Studentu prezentācijas.Nodarbības4.00auditorija
9III semestris. Slimības, to simptomi un ārstēšana: Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās,bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 1. AstmaNodarbības2.00auditorija
10Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās,bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 2. Inhalāciju terapija HOPS gadījumāNodarbības2.00auditorija
11Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās,bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 3. StenokardijaNodarbības2.00auditorija
12Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās, bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 4. DispepsijaNodarbības2.00auditorija
13Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās,bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 5. UztraukumsNodarbības2.00auditorija
14Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās, bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 6. Plaušu tuberkulozeNodarbības2.00auditorija
15Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās, bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 7.Smēķēšanas atmešanaNodarbības2.00auditorija
16Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās, bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 8. Urīnceļu infekcijaNodarbības1.00auditorija
17Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās, bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 9. PodagraNodarbības2.00auditorija
18Slimības, to simptomi un ārstēšana. Visbiežākās terapeitiskās, ķirurģiskās, bērnu, infekcijas slimības, traumas un to ārstēšana: 10. Brūces, ievainojumi 11. KārpasNodarbības2.00auditorija
19Farmācijas bizness: pētniecība un attīstība. Medikamenta "dzīves" cikls. Medikamentu tiesiskais regulējums un kvalitātes kontrole.Nodarbības2.00auditorija
20Eksperimentālo medikamentu testēšana.Nodarbības2.00auditorija
21Medikamentu drošība. Studentu prezentācijas.Nodarbības3.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1 I Semestris 1. Ievads. Iepazīšanās .Nodarbības1.00auditorija
2Universitāte. Farmācijas izglītība. Studentu grupu prezentācija ''Farmācijas izglītība ārzemēs''.Nodarbības2.00auditorija
3Cilvēka ķermenis. Terminu tulkošana. Studentu prezentācijas ''Cilvēka ķermenis''.Nodarbības6.00auditorija
4II Semestris. 1.Latīņu- grieķu salikteņi (tulkojums, definīcija). Pie ārsta: Poliklīnika. Dialoga veidošana: " Pierakstīšanas pie ārsta". Dialoga veidošana: "Ārsts un pacients ". Klausīšanās uzdevums: "Pie ārsta" . "Pie ārsta" - rakstiskā dialogu tulkošana.Nodarbības2.00auditorija
5Objektīvie un subjektīvie simptomi.Nodarbības1.00auditorija
6Aptiekā 1.a: Aptiekas sortiments. Medikamentu grupas, veidi. Dialoga veidošana "Farmaceits un klients". Bezrecepšu medikamenti mājās - aptieciņā.Nodarbības2.00auditorija
7Aptiekā 1.b: medikamentu grupas. Medikamentu ievadīšanas veidi. Iepakojuma veidi. Medikamenta lietošanas instrukcija. Studentu prezentācija par konkrētu medikamentu, medikamentu grupu, iepakojuma veidu, utt.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un pāru darbs - prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar monolingvālo vārdnīcu – terminu skaidrošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte; Prezentācijas atbilstoši kursa tēmai Kontroldarbi - apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā pielietojuma pārbaude. Kursa beigās rakstisks un mutisks eksāmens, kurā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas un tās praktiskais lietojums, vispārējā teksta un specifiskas informācijas izpratne un rakstu valodas lietojums un runas prasmes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: atpazīs profesionālo medicīnisko terminoloģiju dažāda veida tekstos; nosauks farmācijas jomā visbiežāk izmantojamās terminus angļu valodā; aprakstīs dažādas ar farmācijas saistītas procesus, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: izvēlēties situācijai atbilstošas frāzes un vārdu savienojumus ikdienas situācijās farmaceita darba vidē, izvēlēties un izprast specialitātes tekstus; atlasīt un pareizi izmantot terminoloģiju mutvārdu saziņai (piemēram, prezentāciju veidošanai, diskusijām) un rakstos farmācijas jomā; sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju.
Kompetences:Studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju studiju nolūkiem un dažādās komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1''Integrated Pharmacy Case Studies. Sally-Anne Francis, Felicity Smith, John Malkinson, Andrew Constanti and Kevin Taylor. First edition. Pharmaceutical Press,2015'
2''English for the Pharmaceutical Industry”, Oxford University Press, 2010
3'''English that Doctors Speak” M.Sosare. Zvaigzne ABC, 1998
Papildus literatūra
1„Test Your Professional English: Medicine”. By Alison Pohl, Penguin, 2009 (Tests 53 – 57: Different Types of Drugs, The Effects of Drugs, Giving Instructions on Drug Administration, Containers, Drug Culture.)
2„Professional English in Use: Medicine” by Eric H. Glendinning and Ron Howard, Cambridge University Press, 2009. 1) Drug Abuse (25); 2) Drug History (47,48); 3) Drug Prophylaxis (24), Drug Reaction (48); Drug (24, 40); Drug Reaction (48);
3„English for Medical Students”, E. Chabner, 4th edition, 2005
Citi informācijas avoti
1http://www.englishmed.com
2http://www.businessenglishsite.com/esl-for-pharmacists-matc…
3http://www.abpischools.org.uk/page/modules/pharm_business/i…
4http://www.hospitalenglish.com/students/pharmacist.php
5http://www.youtube.com/watch?v=7utC_dJ2Stg